ON-LINE Seminář | Fotonické simulace snadno a rychle s programem Ansys Lumerical

Nový pohled na simulace nejen elektromagnetického pole

banner_seminare_Lumerical.png

Rádi bychom Vás pozvali na bezplatný on-line seminář zaměřený na simulace v oblasti fotoniky. Specialista ze společnosti Lumerical představí nový nástroj v portfoliu Ansys, tentokrát zaměřený na fotoniku. Doplňuje tak nástroje pro simulace optiky o další problematiku. Ansys Lumerical nabízí simulace na úrovni komponent nebo celých systému. 

Termín: 23. června 2021, 10:00 - 11:30
Registrace na seminář
On-line seminář 

Program nabízí kompletní řešení v oblasti vlnové optiky, elektromagnetického vlnění a kvantové optiky. Umožňuje návrh různých zařízení pro 5G, vlnovodů, senzorů, laserů, pasivních komponent, LiDARů aj. Nabízí jednotné prostředí pro návrh, systémové simulace, teplo a multifyziku.

 

Kontaktní osoba:
Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
255 775 000