ON-LINE Seminář | Deformace konstrukcí vlivem proudění v programu Ansys Fluent

Simulace vlivu proudění na deformaci těles konstrukce.

banner_seminare_Fluent_FSI.png

Rádi bychom Vás pozvali na bezplatný on-line seminář zaměřený na výpočet deformace a napětí konstrukce vlivem proudícího média. Ukážeme, jak lze snadno v programu Ansys Fluent propojit proudění s mechanickými výpočty. Pomocí pouze jedné licence a v jednom okně lze tak provést multifyzikální výpočet a model více přiblížit reálnému chování. 

Termín: 22. června 2021, 9:00 - 10:00
Registrace na seminář
On-line seminář

V programu Ansys Fluent představíme modul Intrinsic FSI. Na příkladu sondy ukážeme, jaký vliv má proudu vzduchu na její deformaci. Nebo jak se pohybují srdeční chlopně při pulzaci proudění včetně zpětného vlivu deformovaného tvaru chlopně na proudění.

 

Kontaktní osoba:
Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
255 775 000