ON-LINE Seminář | Pádové a rázové zkoušky

Simulace pádů a rázů v programu Ansys LS-Dyna

banner_seminare_Pady_razy.png

Pádové a rázové zkoušky

Rádi bychom Vás pozvali na on-line seminář zaměřený na simulace pádů a rázů. Výpočty těchto dynamických dějů ukážeme v programu Ansys LS-Dyna, který je špička v této oblasti. 

On-line seminář
Termín: 29. dubna 2021, 9:00 - 10:00
Registrace na seminář

Na konkrétních příkladech ukážeme, jak mohou simulace pomoci při návrhu jednotlivých dílů ale i celé konstrukce a jak se tíky tomu vyvarovat pozdějších vad a reklamací, jak identifikovat slabá místa konstrukce a ujistit se, zda výrobek splní danou normu. 

Na semináři ukážeme několik konkrétních úloh a naživo výpočet rázové zkoušky tenkostěnného dílu včetně zjištění oblastí porušení a ztráty stability. 

 

Kontaktní osoba:
Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
255 775 000