ON-LINE Seminář | Přelomový přístup k optimalizaci v proudění

Neparametrická tvarová optimalizace v programu Ansys Fluent

banner_seminare_Optimalizace_CFD.png

Přelomový přístup k optimalizaci v proudění

Rádi bychom Vás pozvali na on-line seminář zaměřený na problematiku optimalizace v oblasti proudění. Představíme velice zajímavou a efektivní metodu tvarové optimalizace. 

On-line seminář
Termín: 27. dubna 2021, 9:00 - 10:00
Registrace na seminář

Jedná se o neparametrickou metodu, která využívá citlivostní studie, na jejíž základě program sám nalezne optimální tvar. Není potřeba provádět opakované výpočty pro různé parametry. Jde tedy o velice jednoduchou a rychlou metodu.

Na semináři ukážeme přímo v programu Ansys Fluent aplikaci této metody na optimalizaci lopatek v koleni potrubí. Představíme, jak tato neparametrická metoda funguje, jaké jsou její typické úlohy, výhody ale také i nevýhody včetně exportu výsledného tvaru do CAD.

 

Kontaktní osoba:

Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
602 664 728