ON-LINE Seminář | Analýzy vibro-akustických dat

Práce s vibro-akustickými daty získanými experimentální cestou nebo numerickou simulací v programu Ansys VRXPERIENCE Sound

banner_seminare_Akuatika.png

Analýzy vibro-akustických dat

Rádi bychom Vás pozvali na on-line seminář, pořádaný spolu se společností Ansys, pro odborníky zabývající se problematikou zdrojů hluku a vibrací.

Během semináře představíme balík produktů Ansys VRXPERIENCE Sound, což je přední softwarové řešení pro analýzu zvuku a hodnocení jeho parametrů.

On-line seminář
Termín: 13. dubna 2021, 10:00-11:00
Registrace na seminář

Na semináři ukážeme, jak efektivně pracovat s daty z měření či simulací z Ansys Mechanical nebo Ansys Fluent. Součástí budou živé ukázky včetně hloubkových analýz vybraných náměrů. Díky hloubkové analýze časového signálu pro celý chod zařízení je možné identifikovat možné příčiny nežádoucích komponent ve výsledném hluku, zhodnotit jejich vliv pomocí objektivních metrik a definovat provozní stavy, pro které je vhodné zařízení provozovat.

 

Kontakní osoba:
Pavel Drábek pdrabek@techsoft-eng.cz