Ceník

Ceník školení TechSoft  Engineering pro rok 2017
 
Název školení Trvání Cena za 1. pracoviště Cena za další pracoviště
ANSYS Pre/Post      
ANSYS DesignModeler 1 10.000,- 2.500,-
ANSYS SpaceClaim DM 1 10.000,- 2.500,-
ANSYS Meshing 1 10.000,- 2.500,-
ANSYS Fluent Meshing 2 30.000,- 7.500,-
ANSYS ICEM CFD 2 20.000,- 5.000,-
ANSYS BladeModeler 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS TurboGrid 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS CFD-Post 1 10.000,- 2.500,-
ANSYS CFD – školení programů      
ANSYS Fluent 3 30.000,- 7.500,-
ANSYS CFX 3 30.000,- 7.500,-
ANSYS FLUENT workflow 5 50.000,- 12.500,-
ANSYS CFX workflow 5 50.000,- 12.500,-
ANSYS CFD-Flo 2 20.000,- 5.000,-
ANSYS CFD Professional 1 10.000,- 2.500,-
ANSYS Polyflow 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS Icepak 2 20.000,- 5.000,-
ANSYS CFD – specializovaná školení      
ANSYS CFD Turbulence 2 40.000,- 10.000,-
ANSYS Fluent Přenos tepla 2 30.000,- 7.500,-
ANSYS CFD Radiace 1 20.000,- 5.000,-
ANSYS Fluent Spalování 3 60.000,- 15.000,-
ANSYS Fluent Vícefázové proudění 3 60.000,- 15.000,-
ANSYS Fluent Akustika 1 20.000,- 5.000,-
ANSYS Fluent Externí Aerodynamika 2 40.000,- 10.000,-
ANSYS CFD Proudění za rotace 2 40.000,- 10.000,-
ANSYS Fluent Dynamické sítě 1 20.000,- 5.000,-
ANSYS Fluent Optimalizace – Adjoint solver 6h 10.000,- 2.500,-
ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS Turbo workflow 5 65.000,- 16.250,-
ANSYS FSI 2 40.000,- 10.000,-
ANSYS Fluent UDF 1 20.000,- 5.000,-
ANSYS Fluent Scriptování 1 20.000,- 5.000,-
ANSYS FEA  –  školení programů      
ANSYS Professional NLS/NLT workflow 2 20.000,- 5.000,-
ANSYS Mechanical workflow 5 50.000,- 12.500,-
ANSYS Mechanical APDL 3 30.000,- 7.500,-
ANSYS FEA – specializovaná školení      
ANSYS Fatigue Module 6h 10.000,- 2.500.-
ANSYS nCODE DesignLIfe 2 30.000,- 7.500,-
ANSYS LS-Dyna 2 20.000 5.000,-
ANSYS Explicit 2 20.000 5.000,-
ANSYS Composite PrepPost 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS Mechanical - Nelinearity 2 30.000,- 7.500,-
ANSYS Mechanical - Dynamika 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS Mechanical – Přenos tepla 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS Mechanical Akustika 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS Mechanical Dynamika rotorů 1 20.000,- 5.000,-
ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer 1 15.000,- 3.750,-
Kinematika a dynamika mechanismů 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS ACT 2 30.000,- 7.500,-
ANSYS ELMAG  – školení programů      
ANSYS Maxwell 2 20.000,- 5.000,-
ANSYS  HFSS 2 30.000,- 7.500,-
ANSYS RMxprt 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS PExprt 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS Simplorer 2 30.000,- 7.500,-
ANSYS Icepak 2 20.000,- 5.000,-
ANSYS ELMAG Optimalizace - ANSYS DesignXplorer 1 15.000,- 3.750,-
ANSYS Multifyzika      
ANSYS AIM 2 20.000,- 5.000,-
Další produkty a specializované konzultace      
GridPro 1 15.000,- 3.750,-
Flowmaster 1 15.000,- 3.750,-
Caepipe 1 10.000,- 2.500,-
Základní konzultace 1 15.000,- 3.750,-
Rozšířená konzultace 1,5 25.000,- 6.250,-

Poplatek
Poplatek za proškolení 1 až 3 účastníků na jednom pracovišti (počítači) se rovná uvedené ceně. Poplatky v případě více pracovišť pro zaměstnance jedné firmy se vypočtou z ceny aplikací uvedených slev. Počet školících manuálů je dán počtem objednaných pracovišť. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH (21%).

Slevy
DUDP = další účastník a další pracoviště pro školení více zaměstnanců jedné firmy: -75% ceny (zahrnuje sadu školících manuálů).

Termín
Termín školení se sjednává individuálně na základě nabídnutých termínů školitelem telefonicky (kontaktní osoby:
, tel.: (+420) 255 775 000. Sjednaný termín bude následně uveden na zaslané přihlášce.

Místo konání
Školení je na pracovišti TechSoft Engineering s.r.o. v Praze.
 
Certifikát
Každý účastník po úspěšném absolvování školení obdrží příslušný certifikát ANSYS