Individuální školení/konzultace

Individuální školení je vhodné v případě, že v naší nabídce nenajdete školení, které potřebujete, nebo potřebujete vytvořit speciální školení na míru skládající se například z několika různých typů školení nebo jejich částí.

V takovém případě kontaktujte prosím Ing. Richarda Paulase na tel. +420 255 775 006 nebo na emailové adrese: paulas@techsoft-eng.cz.

Konzultační služby nabízíme ve formě návrhu a prezentace řešení nebo projektů malého rozsahu v oblastech:
  • Proudění, přenosu tepla, chemických reakcí, atd. řešené programy ANSYS Fluent nebo ANSYS CFX
  • Pevnostních a dynamických výpočtů v programu ANSYS Mechanical
  • Výpočtů živostnosti strojních částí, vzniku a šíření trhlin řešené programem ANSYS nCode
  • Přípravy a provedení výpočtů kompozitních části v programech ANSYS Composite PrePost a ANSYS Mechanical
  • Elektromagnetických výpočtů a návrhů řídících systémů v programech ANSYS Maxwell a ANSYS Simplorer
  • Výpočtů potrubních systémů v programech Flowmaster a Caepipe
  • Technologických procesů ve sklářství, metalurgii a plastikářství řešené programem Polyflow
  • Optimalizačních procesů při výpočtech proudění, pevnosti a únavy v programu ANSYS DesignXplorer
  • Tvorby výpočetních a multiblokových sítí v programu GridPro a tvorby speciálních sítí pro turbinářství v programu ANSYS TurboGrid
  • Výpočtů lopatkových strojů, stanovení jejich parametrů a charakteristik pomocí programu ConceptNREC

Vzhledem k náročnosti řešení nabízíme možnost využít dva druhy konzultace:

Základní konzultace

Základní konzultace je určena k řešení konkrétních úloh zákazníka nebo jenom jejich částí, přičemž rozsah přípravy na konzultaci nepřesáhne 0,5 den. V případě složitějších úloh je možné využít Rozšířenou konzultaci, kdy rozsah přípravy může být až 1 den. Konzultace se vztahují na všechny produkty, které nabízíme, a všechny fáze řešení úlohy od tvorby modelu, výpočetní sítě, nastavení řešiče až po vyhodnocení výsledků.

Oblast
CFD & FEA & EMAG

Doba trvání
1 den

Požadavky
Předpokládá se alespoň základní znalost příslušného programu případně programů, ke kterým se konkrétní úloha vztahuje. Úloha, která má být konzultována, musí být dodána s předstihem před samotnou konzultací včetně požadavků, které mají být řešeny.

Cíl konzultace
Během konzultace bude představeno navržené řešení konkrétní úlohy, včetně podrobného popisu řešení v závislosti na prvotních požadavcích.

Cena
Zahrnuje přípravu a v rámci konzultace jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení. 15.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení
Rozšířené konzultace

Rozšířená konzultace

Rozšířená konzultace je určena k řešení konkrétních úloh zákazníka nebo jenom jejich částí, přičemž rozsah přípravy na konzultaci nepřesáhne 1 den. V případě jednodušších úloh je možné využít Základní konzultaci, kdy rozsah přípravy může být až 0,5 den. Konzultace se vztahují na všechny produkty, které nabízíme, a všechny fáze řešení úlohy od tvorby modelu, výpočetní sítě, nastavení řešiče až po vyhodnocení výsledků.

Oblast
CFD & FEA & EMAG

Doba trvání
1,5 den

Požadavky
Předpokládá se alespoň základní znalost příslušného programu případně programů, ke kterým se konkrétní úloha vztahuje. Úloha, která má být konzultována, musí být dodána s předstihem před samotnou konzultací včetně požadavků, které mají být řešeny.

Cíl konzultace
Během konzultace bude představeno navržené řešení konkrétní úlohy, včetně podrobného popisu řešení v závislosti na prvotních požadavcích.

Cena
Zahrnuje přípravu a v rámci konzultace jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení. 25.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení
Základní konzultace