CAEPIPE

Školení CAEPIPE poskytuje základní zaškolení v programu CAEPIPE, který je určen pro pevnostní dimenzování potrubních tras na základě norem (ASME, EN, B31.X, …).

Oblast
FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Pro absolvování kurzu CAEPIPE není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Cíl školení
Školení CAEPIPE je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit základy práce s programem CAEPIPE.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem CAEPIPE včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Definovat potrubní trasu,
  • Definovat uložení potrubní trasy,
  • Definovat zatížení,
  • Provádět statické, modální, seismické a obecné nelineární výpočty,
  • Vyhodnotit výsledky,
  • Vytvořit protokol z výpočtu.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
10.000,- Kč bez DPH