Všechna školení

ANSYS Pre/Post

 • ANSYS DesignModeler
 • ANSYS SpaceClaim DM
 • ANSYS Meshing
 • ANSYS Fluent Meshing
 • ANSYS ICEM CFD
 • ANSYS Blade Modeler
 • ANSYS TurboGrid
 • ANSYS CFD-Post

ANSYS proudění – základní školení

 • ANSYS Fluent
 • ANSYS CFX
 • ANSYS Fluent workflow
 • ANSYS CFX workflow
 • ANSYS CFD-Flo
 • ANSYS CFD Professional
 • ANSYS POLYFLOW
 • ANSYS Icepak

ANSYS proudění – specializovaná školení

 • ANSYS CFD Turbo workflow
 • ANSYS CFD Radiace
 • ANSYS CFD Turbulence
 • ANSYS CFD Proudění za rotace
 • ANSYS Fluent Optimalizace - Adjoint solver
 • ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer
 • ANSYS Fluent Externí Aerodynamika
 • ANSYS Fluent Přenos tepla
 • ANSYS FSI
 • ANSYS Fluent Spalování
 • ANSYS Fluent Vícefázové proudění
 • ANSYS Fluent Akustika
 • ANSYS Fluent Dynamické sítě
 • ANSYS Fluent UDF
 • ANSYS Fluent Scriptování

ANSYS pevnost – základní školení

 • ANSYS Professional NLS/NLT workflow
 • ANSYS Mechanical workflow
 • ANSYS Mechanical APDL

ANSYS pevnost – specializovaná školení

 • ANSYS Fatigue Module
 • ANSYS nCode DesignLife
 • ANSYS LS-DYNA
 • ANSYS Explicit STR
 • ANSYS Composite PrepPost
 • ANSYS Mechanical - Nelinearity
 • ANSYS Mechanical - Dynamika
 • ANSYS Mechanical - Přenos tepla
 • ANSYS Dynamika rotorů
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer
 • ANSYS Mechanical Akustika
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů
 • ANSYS ACT


 • ANSYS Maxwell
 • ANSYS HFSS
 • ANSYS RMxprt
 • ANSYS PExprt
 • ANSYS Simplorer
 • ANSYS Icepak
 • ANSYS EMAG Optimalizace - ANSYS DesignXplorer