Proudění - základní

ANSYS Fluent

 

Program ANSYS Fluent je výkonný a všeobecně použitelný nástroj pro modelování komplexního proudění, který obsahuje širokou škálu fyzikálních modelů. Program umožňuje zadání a nastavení úlohy, samostatný výpočet problému i vyhodnocení výsledků.

Oblast
CFD

Doba trvání
3 dny

Požadavky
Aby bylo možné používat program ANSYS Fluent je nutné mít vstupní výpočetní síť, která byla vytvořena jinou aplikací. Není však zapotřebí žádných předchozích zkušenosti s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Cíl školení
Školení ANSYS Fluent je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech proudění od zadání až po vyhodnocení výsledků.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem ANSYS Fluent včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Jak nastavit jednotlivé typy simulací,
  • Vybrat vhodný fyzikální model,
  • Definovat vhodné vlastnosti materiálu,
  • Předepsat okrajové a operační podmínky,
  • Nastavit řešič,
  • Nastavit monitory konvergence řešení,
  • Provést vhodnou inicializaci úlohy,
  • Vyhodnotit výsledky přímo v programu Fluent,
 • Pracovat s programem ANSYS CFD-Post včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Jak zobrazit a vyhodnotit výsledky.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
30.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je to řada specializovaných školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS CFD Turbulence
 • ANSYS Fluent Přenos tepla
 • ANSYS CFD Radiace
 • ANSYS Fluent Spalování
 • ANSYS Fluent Vícefázové proudění
 • ANSYS CFD Proudění za rotace
 • ANSYS Fluent Dynamické sítě
 • ANSYS FSI
 • ANSYS Fluent Akustika
 • ANSYS Fluent UDF
 • ANSYS Fluent Externí aerodynamika
 • ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

 

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít balíček ANSYS Fluent workflow

 

ANSYS Fluent workflow

 

Balíček ANSYS Fluent workflow poskytuje komplexní školení pro výpočty proudění včetně přípravy modelu a výpočetní sítě. Školení zahrnuje výuku programů ANSYS DesignModeler, ANSYS Meshing, ANSYS Fluent a ANSYS CFD-Post.

Oblast
CFD

Doba trvání
5 dnů

Požadavky
Pro absolvování pětidenního kurzu ANSYS Fluent workflow není zapotřebí žádných předchozích zkušenosti s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Průběh školení
Nejprve jsou školeny programy ANSYS DesignModeler a ANSYS Meshing. První dva dny školení řešiče ANSYS Fluent jsou věnovány základům práce v programu. Navazující třetí den je zaměřen na aplikace zákazníka.

Cíl školení
Školení ANSYS Fluent workflow je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech proudění od přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem ANSYS DesignModeler včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Jak vytvářet a upravovat geometrii pro analýzy,
  • Jak modelovat sestavy,
  • Jak využít parametrizace,
 • Pracovat s programem ANSYS Meshing včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Pochopit rozdíly mezi jednotlivými síťovacími metodami ve 2D a 3D,
  • Vytvářet sítě tvořené čtyřstěny,
  • Vytvářet sítě tvořené šestistěny,
  • Vytvářet mezní vrstvy u stěn,
  • Používat pokročilé techniky síťování pro dosažení různé hustoty výpočetní sítě v různých oblastech modelu,
  • Vyhodnocovat kvalitu sítě,
 • Pracovat s programem ANSYS Fluent včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Jak nastavit jednotlivé typy simulací,
  • Vybrat vhodný fyzikální model,
  • Definovat vhodné vlastnosti materiálu,
  • Předepsat okrajové a operační podmínky,
  • Nastavit řešič,
  • Nastavit monitory konvergence řešení,
  • Provést vhodnou inicializaci úlohy,
 • Pracovat s programem ANSYS CFD-Post včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Jak zobrazit a vyhodnotit výsledky.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
50.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je to řada specializovaných školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS CFD Turbulence
 • ANSYS Fluent Přenos tepla
 • ANSYS CFD Radiace
 • ANSYS Fluent Spalování
 • ANSYS Fluent Vícefázové proudění
 • ANSYS CFD Proudění za rotace
 • ANSYS Fluent Dynamické sítě
 • ANSYS FSI
 • ANSYS Fluent Akustika
 • ANSYS Fluent UDF
 • ANSYS Fluent Externí aerodynamika
 • ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

 

ANSYS CFX

 

ANSYS CFX je výkonným a univerzálním nástrojem pro širokou paletu úloh z přenosu hybnosti, tepla a hmoty metodou konečných objemů. Program nabízí v jednoduchém a přehledném GUI zadání úlohy, nastavení a samostatný výpočet problému.

Oblast
CFD

Doba trvání
3 dny

Požadavky
Kurz předpokládá inženýrské znalosti matematiky a fyziky, hlubší znalosti z oblasti numerických metod v mechanice tekutin nejsou nutné, ale jsou doporučeny. Kurz předpokládá dobrou znalost práce s PC.

Cíl školení
Školení programu ANSYS CFX je určeno především profesionálům, kteří chtějí zpracovávat složité analýzy v oblasti dynamiky tekutin. Program je zvláště vhodný pro technické analýzy z oblasti lopatkových strojů.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Jak importovat a spravovat výpočetní sítě,
 • Jak chápat základní filozofii programu,
 • Jak volit a vytvářet počáteční a okrajové podmínky analýz,
 • Jak úlohy nastavovat a modifikovat před samotným řešením,
 • Základy řešení úloh stacionární a nestacionárních úloh v oblasti přenosu hybnosti, tepla a hmoty,
 • Řešení úloh v problematice proudění s rotací,
 • Seznámení s doporučenými postupy práce na několika typových úlohách,
 • Základní znaky skriptovacích jazyků CEL a CCL,
 • Jak správně spustit a korigovat výpočet úlohy v průběhu výpočtu,
 • Jak vytvořit základní skripty a makra pro automatické vyhodnocení,
 • Základy zpracování výsledků analýz v softwaru ANSYS CFD-Post.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
30.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je to řada specializovaných školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS CFD Turbulence
 • ANSYS CFD Radiace
 • ANSYS CFD Proudění za rotace
 • ANSYS FSI
 • ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer
 • ANSYS CFD-Post (pro získání hlubších znalostí ve zpracování výstupů analýz)

 

Doporučená školení

 • Školení je vhodné doplnit znalostí tvorby a úpravy geometrie (ANSYS DesignModeler, ANSYS SpaceClaim Direct Modeler) a tvorby výpočetních sítí (ANSYS Meshing, ANSYS ICEM CFD, GridPro, atd.)
 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít balíček ANSYS CFX workflow

 

ANSYS CFX workflow

 

Balíček ANSYS CFX workflow poskytuje komplexní školení pro výpočty proudění včetně přípravy modelu a výpočetní sítě. Školení zahrnuje výuku programů ANSYS DesignModeler, ANSYS Meshing, ANSYS Fluent a ANSYS CFD-Post.

Oblast
CFD

Doba trvání
5 dnů

Požadavky
Pro absolvování pětidenního kurzu ANSYS CFX workflow není zapotřebí žádných předchozích zkušenosti s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Průběh školení
Nejprve jsou školeny programy ANSYS DesignModeler a ANSYS Meshing. První dva dny školení řešiče ANSYS CFX jsou věnovány základům práce v programu. Navazující třetí den je zaměřen na aplikace zákazníka.

Cíl školení
Školení ANSYS CFX workflow je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech proudění od přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem ANSYS DesignModeler včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Jak vytvářet a upravovat geometrii pro analýzy,
  • Jak modelovat sestavy,
  • Jak využít parametrizace,
 • Pracovat s programem ANSYS Meshing včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Pochopit rozdíly mezi jednotlivými síťovacími metodami ve 2D a 3D,
  • Vytvářet sítě tvořené čtyřstěny,
  • Vytvářet sítě tvořené šestistěny,
  • Vytvářet mezní vrstvy u stěn,
  • Používat pokročilé techniky síťování pro dosažení různé hustoty výpočetní sítě v různých oblastech modelu,
  • Vyhodnocovat kvalitu sítě,
 • Pracovat s programem ANSYS CFX včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Jak importovat a spravovat výpočetní sítě,
  • Jak volit a vytvářet počáteční a okrajové podmínky analýz,
  • Jak úlohy nastavovat a modifikovat před samotným řešením,
  • Základy řešení stacionární a nestacionárních úloh,
  • Řešení úloh v problematice proudění s rotací,
  • Seznámení s doporučenými postupy práce na několika typových úlohách,
  • Základní znaky skriptovacích jazyků CEL a CCL,
  • Jak správně spustit a korigovat výpočet úlohy v průběhu výpočtu,
  • Jak vytvořit základní skripty a makra pro automatické vyhodnocení,
 • Pracovat s programem ANSYS CFD-Post včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Jak zobrazit a vyhodnotit výsledky.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
50.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je to řada specializovaných školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS CFD Turbulence
 • ANSYS CFD Radiace
 • ANSYS CFD Proudění za rotace
 • ANSYS FSI
 • ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

 

ANSYS FENSAP-ICE

Omlouváme se, ale detailní popis školení připravujeme. Zavolejte nám, prosím, pro detaily. Děkujeme.

ANSYS FORTE

Omlouváme se, ale detailní popis školení připravujeme. Zavolejte nám, prosím, pro detaily. Děkujeme.

ANSYS POLYFLOW

 

ANSYS POLYFLOW je pokročilý nástroj pro výpočet proudění viskózních a viskoelastických materiálů jako jsou plasty, guma, taveniny kovů a skla atp. Program má implementované nejnovější modely pro simulování proudění nenewtonovských tekutin.

Oblast
CFD

Doba trvání
1 den

Požadavky
Předpokládá se znalost prostředků pro preprocessing, tedy nástroje pro tvorbu geometrie a výpočetní sítě. Nutno vybrat jednu ze dvou nabízených variant školení.

Cíl školení
Školení programu ANSYS POLYFLOW poskytne nejdůležitější informace pro úspěšné simulování proudění v tomto programu. Školení má dvě varianty, přičemž se školí vždy jen jedna varianta:

 1. Zaměření na aplikace protlačování,
 2. Zaměření na tvarování za tepla a vyfukování.

Během kurzu se naučíte (platné pro obě varianty):
 • Jak pracovat v systému ANSYS Workbench,
 • Jak se zorientovat v grafickém rozhraní programu,
 • Jak provádět CFD simulace,
 • Jak nastavit výpočet,
 • Jak simulovat protlačování, tvarování za tepla, vyfukování,
 • Jak nastavit nestacionární výpočet,
 • Jak využít evoluci parametrů pro stabilizaci výpočtu,
 • Jak používat metody nesíťování,
 • Jak shánět další informace.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • Program pro tvorbu geometrie ANSYS DesignModeler,
 • Program pro tvorbu výpočetní sítě ANSYS Meshing.

 

ANSYS Icepak

 

ANSYS Icepak je software pro výpočet chlazení integrovaných obvodů, desek plošných spojů a elektronických systémů.

Oblast
CFD

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Není zapotřebí žádných speciálních znalostí, předpokládá se však základní znalost z oblasti elektroniky a fyziky v oblasti proudění a tepla.

Cíl školení
Účastník kurzu se naučí orientovat v programu a jak postupovat při výpočtu oteplení nebo chlazení elektroniky. V rámci jednoho prostředí ANSYS Icepak se školí celý proces řešení úlohy od přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
Během kurzu se naučíte:

 • Tvorbu geometrie PCB, IC, chladících komponent, celé sestavy atd.
 • Import geometrie z CAD
 • Import dat o elektrických spojích v PCB nebo IC
 • Různé metody jak vytvořit výpočetní sítě
 • Předepsat okrajové a operační podmínky
 • Nastavit řešič
 • Nastavit monitory konvergence řešení
 • Práci s databází komponent
 • Zobrazit a vyhodnotit výsledky
 • Parametrizovat úlohu.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení
ANSYS Icepak pracuje na bázi softwaru ANSYS Fluent, lze proto doporučit pro prohloubení znalostí dané problematiky školení ANSYS Fluent, případně další specializovaná školení:

 • ANSYS CFD Turbulence,
 • ANSYS Fluent Přenos tepla,
 • ANSYS CFD Radiace.