Proudění - specializovaná

ANSYS CFD Turbo workflow

ANSYS CFD Turbo workflow je komplexní školení se zaměřením na návrh točivých strojů, přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů proudění a vyhodnocení výsledků. Jedná se o cenově zvýhodněný balíček školení ANSYS BladeModeler, ANSYS TurboGrid a ANSYS Proudění za rotace.

Oblast
CFD

Doba trvání
5 dnů

Požadavky
Kurz předpokládá, že máte zkušenosti se programem ANSYS DesignModeler a základní zkušenosti s CFD/FEA programy společně se základním inženýrským a fyzikálním náhledem na oblast točivých strojů.

Cíl školení
Školení se věnuje základnímu návrhu a výpočtům proudových strojů – turbín, kompresorů, čerpadel a ventilátorů.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • 1. den,
  • Rozumět základní filozofii ANSYS Turbo workflow,
  • Efektivně využívat platformu ANSYS Workbench v oblasti točivých strojů,
  • Základy použití 1D návrhového programu VISTA (AFD, CCD,CCD+CCM,CPD, RTD) podle zaměření,
  • Základy použití ANSYS VISTA TF -2.5D,
 • 2. den,
  • Používat program ANSYS BladeGen,
  • Používat modul ANSYS BladeEditor v Import modu,
  • Používat modul ANSYS BladeEditor v Design modu,
 • 3. den,
  • Importovat geometrii lopatek a jejich kanálu do programu,
  • Vytvářet automatické a poloautomatické topologie pro tvorbu výpočetní sítě kolem lopatek,
  • Export výpočetní sítě do CFD programů,
 • 4. - 5. den,
  • Používat model proudění za rotace - Frozen Rotor (MRF),
  • Používat model proudění za rotace - Stage (Mixing plane),
  • Používat model proudění za rotace - Transient Interface (Sliding mesh),
  • Korektně definovat výpočetní oblast a řešič,
  • Principy vyhodnocování účinností, reakcí a dalších integrálních veličin,
  • Používat nestacionární metody rotace TBR (jen pro ANSYS CFX),
  • Používat modely kondenzace u parních turbín (jen pro ANSYS CFX),
  • Používat modely kavitace u vodních turbín.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
65.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • ANSYS Meshing program pro tvorbu výpočetních sítí,
 • ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer školení se zaměřením na parametrické analýzy a optimalizace.

 

ANSYS CFD Radiace

ANSYS CFD Radiace se věnuje teorii a základním principům spojených s přenosem tepla radiací. Dále popisem jednotlivých radiačních modelů obsažených v produktech ANSYS a postupem sestavování a vyhodnocování úloh obsahujících sdílení tepla a radiaci.

Oblast
CFD

Doba trvání
1 den

Požadavky
Kurz předpokládá, že již máte základní znalosti v oblasti CFD výpočtů a tepelných simulací stejně jako základní znalosti inženýrství a fyziky.

Cíl školení
Specializované školení radiace je určeno pro uživatele, kteří chtějí modelovat úlohy spojené s přenosem tepla ve formě radiace.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Základní principy spojené s radiační teorií,
 • Připravovat úlohy pro simulace s radiací,
 • Používat konkrétní radiační modely pro různé typy úloh,
 • Vyhodnocovat efekty spojené s přenosem tepla radiací.

Na teorii probranou v kurzu navazují praktické workshopy a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 • Vyhodnocovací aplikace (ANSYS CFD-Post)

 

Doporučená školení

 • Základní znalosti práce s CFD programy, stejně jako schopnost připravit model a výpočetní síť, jejichž znalost tento kurz předpokládá, se lze naučit v kurzech ANSYS Fluent workflow a ANSYS CFX workflow.

 

ANSYS CFD Turbulence

Školení ANSYS CFD Turbulence seznámí posluchače se základy teorie modelování turbulence a s turbulentními modely, které jsou k dispozici v CFD programech. Školení je zaměřeno na teoretický popis modelů pro turbulentní proudění a na procvičení příkladů z této oblasti.

Oblast
CFD

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Kurz předpokládá, že již máte předchozí zkušenosti s programy ANSYS Fluent nebo ANSYS CFX.

Cíl školení
Školení turbulence je určeno pro stávající uživatele CFD programů, kteří si chtějí prohloubit své dosavadní znalosti v oblasti modelovávání turbulentního proudění. Posluchači se naučí vybrat vhodný turbulentní model pro řešenou aplikaci s přihlédnutím k charakteru úlohy, náročnosti výpočtu a požadavkům na výsledky simulace.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Rozlišovat základní přístupy k matematickému modelování turbulence a mezní vrstvy,
 • S jakými předpoklady různé modely pracují a jaké jsou obory jejich platnosti,
 • Zvolit vhodné modely pro váš výpočet turbulence v programu.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
40.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • Kurz již předpokládá základní znalosti práce s CFD programy ANSYS Fluent (ANSYS Fluent workflow), nebo ANSYS CFX (školení ANSYS CFX workflow)

 

ANSYS CFD Proudění za rotace

ANSYS CFD Proudění za rotace je specializované školení se zaměřením na CFD výpočty proudových strojů.

Oblast
CFD

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Kurz předpokládá, že máte základní zkušenosti s prací s CFD/FEA programem společně se základním inženýrským a fyzikálním náhledem na oblast točivých strojů.

Cíl školení
Školení se věnuje výpočtům proudových strojů – turbín, kompresorů a čerpadel.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Používat model proudění za rotace - Frozen Rotor (MRF),
 • Používat model proudění za rotace - Stage (Mixing plane),
 • Používat model proudění za rotace - Transient Interface (Sliding mesh),
 • Korektně definovat výpočetní oblast a řešič,
 • Principy vyhodnocování účinností, reakcí a dalších integrálních veličin,
 • Používat nestacionární metody rotace TBR (jen pro ANSYS CFX),
 • Používat modely kondenzace u parních turbín (jen pro ANSYS CFX),
 • Používat modely kavitace u vodních turbín.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
40.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 • Program pro tvorbu výpočetních sítí ANSYS Meshing,
 • Specializovaný program pro tvorbu výpočetních sítí mezilopatkových kanálů ANSYS TurboGrid,
 • Jednotlivé řešiče dle zaměření (ANSYS Fluent, ANSYS CFX).

 

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení Turbo workflow pro návrh točivých strojů, přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků je možné využít nabídku specializovaného balíčku ANSYS CFD Turbo workflow.

 

ANSYS Fluent Optimalizace – Adjoint solver

ANSYS Fluent obsahuje optimalizační nástroje, pomocí kterých je možné zlepšovat efektivitu a výkon systémů.

Oblast
CFD

Doba trvání
6 hodin

Požadavky
Kurz předpokládá, že ovládáte na základní úrovni program ANSYS Fluent.

Cíl školení
Během školení získají uživatelé přehled o dostupných optimalizačních metodách a naučí se jak provádět optimalizační analýzy v programu ANSYS Fluent.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Jaké typy optimalizací lze provádět v programech ANSYS a jejich základní charakteristiky,
 • Pracovat s nástrojem Adjoint Solver,
  • Jak funguje nástroj pro neparametrické optimalizace,
  • Jak provádět výpočty,
  • Jak interpretovat výsledky,
  • Jak upravovat geometrii podle výsledků,
  • Jak automaticky optimalizovat,
 • Pracovat s nástrojem Morpher/Optimizer,
  • Jak funguje nástroj pro parametrickou optimalizaci,
  • Jaké optimalizační algoritmy obsahuje,
  • Jak nastavit parametrickou optimalizaci.

Ke každému tématu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
10.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít nabídku našeho základního balíčku ANSYS Fluent workflow,
 • V případě potřeby školení pouze řešiče ANSYS Fluent je možné využít naši nabídku školení ANSYS Fluent,
 • V případě zájmu o parametrické optimalizace v programu ANSYS DesignXplorer je možné využít školení ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.

 

ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer je školení se zaměřením na parametrické analýzy a optimalizace.

Oblast
CAD, CFD

Doba trvání
1 den

Požadavky
Kurz předpokládá, že máte základní zkušenosti s prací s CAD a CFD programy společně se základním inženýrským a fyzikálním náhledem na danou problematiku.

Cíl školení
Efektivní prohledávání optimalizačního prostoru a jeho analýza s cílem zlepšení funkce analyzovaného produktu v prostředí ANSYS.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Používat jednoduché ”What If Study”,
 • Používat korelace parametrů,
 • Používat DOE matice,
 • Používat metody odezvové plochy,
 • Používat optimalizační metody (NLPQL, MOGA, atd.),
 • Používat analýzu “Six Sigma”,
 • Efektivně využívat platformu ANSYS Workbench v oblasti optimalizace.

Součástí kurzu jsou praktická cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • Jednotlivé řešiče dle zaměření (ANSYS Fluent, ANSYS CFX).

 

ANSYS Fluent Externí aerodynamika

Specializované školení Externí aerodynamika se věnuje teorii obtékání těles včetně požadavků na výpočetní síť, volby modelu turbulence a nastavení řešiče pro vybrané dopravní prostředky (automobil, letadlo). Nedílnou součástí je i postup vyhodnocování úloh se zaměřením na vyhodnocování silových účinků.

Oblast
CFD

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Kurz předpokládá, že již máte základní znalosti v oblasti CFD výpočtů a základní znalosti inženýrství a fyziky. Očekává se schopnost pracovat s nástroji pro tvorbu/úpravu geometrií a pro tvorbou sítě.

Cíl školení
Specializované školení externí aerodynamika je určeno pro uživatele, kteří chtějí modelovat úlohy obtékání těles zejména dopravních prostředků.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Základní principy spojené s teorií obtékání těles,
 • Připravovat úlohy pro simulace úloh,
 • Používat modely turbulence a vhodné nastavení řešiče,
 • Vyhodnocovat silové účinky působící na obtékané těleso.

Na teorii probranou v kurzu navazují praktické workshopy a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
40.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení
Dle konkrétního zaměření je to řada školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS CFD Turbulence,
 • ANSYS CFD Proudění za rotace,
 • ANSYS Fluent Dynamické sítě,
 • ANSYS Fluent Akustika,
 • ANSYS Fluent UDF.

 

ANSYS Fluent Přenos tepla

Specializované školení Přenos tepla se věnuje teorii a možnostem řešení přenosu tepla pomocí CFD výpočtů pokrývajících širokou škálu fyzikálních jevů:

 • Přenos tepla vedením,
 • Konvekcí (přirozenou i nucenou),
 • Vyzařováním,
 • Stacionární i nestacionární úlohy,
 • Export hodnot pro výpočet termoplastických úloh.

 

Oblast
CFD

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Kurz předpokládá, že již máte základní znalosti v oblasti CFD výpočtů a to v programu ANSYS Fluent a základní znalosti inženýrství a fyziky. Očekává se schopnost pracovat s nástroji pro tvorbu/úpravu geometrií a pro tvorbou sítě.

Cíl školení
Specializované školení přenos tepla je určeno pro uživatele, kteří chtějí modelovat úlohy spjaté s problémem přenosu tepla nalézající uplatnění v široké škále průmyslových odvětví.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Základní principy spojené s teorií přenosu tepla,
 • Připravovat úlohy pro simulace úloh vedení, konvekce (přirozené i nucené) a vyzařování,
 • Nastavit okrajové podmínky pro přestup tepla na stěnách,
 • Exportovat spočtené hodnoty pro analýzu termoplastických úloh (jednocestné FSI).

Na teorii probranou v kurzu navazují praktické workshopy a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
30.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je to řada specializovaných školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS CFD Radiace,
 • ANSYS Fluent Spalování,
 • ANSYS Fluent Vícefázové proudění,
 • ANSYS FSI,
 • ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.

 

Doporučená školení
Řada školení k dosažení základních i pokročilých znalostí v oblasti CFD výpočtů a základní znalosti nástrojů pro tvorbu/úpravu geometrií a pro tvorbou sítě.

 • ANSYS Fluent workflow, ANSYS CFX workflow,
 • ANSYS CFD Turbulence,
 • ANSYS Fluent UDF,
 • ANSYS DesignModeler, ANSYS SpaceClaim DM,
 • ANSYS Meshing, ANSYS Fluent Meshing, ANSYS ICEM CFD.

 

ANSYS FSI

Pro simulování fyzikální reality v plné komplexnosti je někdy nutné uvažovat i vzájemné ovlivňování proudící tekutiny a pevné látky. Například když proud tekutiny deformuje pevnou strukturu. Tyto deformace mohou zpětně ovlivnit proudění. Druhý příklad je sdílení tepla. Materiálové vlastnosti látek se mohou výrazně měnit s měnící se teplotou, která je opět ovlivněna prouděním tekutiny. Můžeme se také setkat s deformacemi pevných těles vlivem teplotní roztažnosti.

Oblast
CFD & FEA

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Předpokládá se znalost práce s programy ANSYS Fluent nebo ANSYS CFX, ANSYS Mechanical a v případě FSI v rámci programu ANSYS Fluent i ANSYS Fluent Dynamické sítě.

Cíl školení
Po absolvování školení bude uživatel schopen správně propojit programy ANSYS Mechanical a ANSYS Fluent nebo ANSYS CFX. Bude schopen posoudit míru komplexnosti problému a své možnosti a použít adekvátní prostředky pro simulaci interakce pevné struktury a tekutiny.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Kdy použít a jak nastavit jednocestné FSI,
 • Kdy použít a jak nastavit dvoucestné FSI,
 • Kdy použít a jak nastavit model 6DOF,
 • Jak používat program ANSYS Workbench (jen pro ANSYS Fluent),
 • Jak funguje Fluid - Structure Interaction (jen pro ANSYS Fluent),
 • Jak používat komponentu „Program Coupling“ (jen pro ANSYS Fluent),
 • Jak sledovat konvergenci výpočtu (jen pro ANSYS Fluent),
 • Jak identifikovat a odstraňovat problémy (jen pro ANSYS Fluent),
 • Jak používat externí data (jen pro ANSYS Fluent),
 • Jak nastavit pohybující se sítě (jen ANSYS CFX),
 • Kdy použít a jak nastavit metodu „Immersed solid“ (jen ANSYS CFX).

Na teorii probranou v kurzu navazují praktické workshopy a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
40.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • Jednotlivé řešiče podle zaměření ANSYS Fluent nebo ANSYS CFX,
 • Balíček ANSYS Mechanical workflow,
 • V případě FSI v rámci programu ANSYS Fluent ANSYS Fluent Dynamické sítě.

 

ANSYS Fluent Spalování

Školení spalování seznámí posluchače s teoretickými principy chemických reakcí s různými způsoby popisu kinetiky a možnostmi řešení těchto chemických reakcí v programu ANSYS Fluent. Dále jsou ukázány postupy pro simulování plynných, kapalných a pevných paliv, včetně možností řešení emisí NOx, SOx a sazí.

Oblast
CFD

Doba trvání
3 dny

Požadavky
Pro absolvování kurzu na téma spalování je potřeba základní znalost programu ANSYS Fluent. Základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Cíl školení
Školení spalování je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při simulování spalování paliv, základních chemických reakcí a přestupů tepla od zadání úlohy až po vyhodnocení výpočtu.
Během tohoto kurzu se naučíte:
V programu ANSYS Fluent řešit úlohy proudění s chemickými reakcemi:

 • Nepředmíchané směsi reaktantů,
 • Předmíchané směsi reaktantů,
 • Částicové modely (kapky, práškové palivo),
 • Vznik, distribuce a eliminace znečišťujících látek (NOx, SOx, saze,…),
 • Povrchové reakce (katalytické reakce, CVD),
 • Sálání.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
60.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení
Dle konkrétního zaměření je to řada školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Fluent Přenos tepla,
 • ANSYS CFD Turbulence,
 • ANSYS Fluent Vícefázové proudění.

 

ANSYS Fluent Vícefázové proudění

Školení Vícefázového proudění seznámí posluchače s charakteristickými režimy vícefázového proudění a s modely, které jsou k dispozici v programu ANSYS Fluent. Školení je zaměřeno na teoretický popis modelů pro vícefázové proudění a na procvičení příkladů z této oblasti.

Oblast
CFD

Doba trvání
3 dny

Požadavky
Pro absolvování kurzu na téma vícefázové proudění je potřeba základní znalost programu ANSYS Fluent. Základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Cíl školení
Školení vícefázového proudění je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech proudění látek různého skupenství (pevné-kapalné-plynné) či různé fyzikální podstaty (voda-olej). Posluchači se naučí vybrat vhodný vícefázový model pro řešenou aplikaci s přihlédnutím k náročnosti výpočtu a požadavkům na výsledky simulace.
Během tohoto kurzu se naučíte:
V programu ANSYS Fluent řešit úlohy proudění se dvěma či více fázemi:

 • Nemísitelné látky s ostrým fázovým rozhraním - VOF,
 • Částicové modely (kapky, částice, bubliny) - DPM,
 • Mísitelné tekutiny - E-E, Mixture,
 • Suspenze - E-G.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
60.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení
Dle konkrétního zaměření je to řada školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Fluent Přenos tepla,
 • ANSYS CFD Turbulence,

 

ANSYS Fluent Akustika

S rostoucími nároky na kvalitu výrobku narůstají požadavky na minimalizaci produkovaného nežádoucího hluku. Program ANSYS Fluent nabízí možnosti pro numerickou simulaci aeroakustických jevů. Toto školení poskytne uživateli úvodní náhled do teorie, přehled o možnostech simulování aeroakustiky, různé metody, jejich přednosti a omezení.

Oblast
CFD

Doba trvání
1 den

Požadavky
Předpokládá se alespoň základní znalost filozofie CFD, turbulentního proudění a používaných modelů v programu ANSYS Fluent.

Cíl školení
Školení akustiky je určeno pro uživatele, kteří čelí nutnosti snižování akustické zátěže svých výrobků. Po absolvování tohoto školení bude mít uživatel přehled o možnostech simulování aeroakustiky v programu ANSYS Fluent. Bude schopen vybrat nejlepší nástroj v závislosti na svých potřebách a možnostech. Vybraný nástroj bude schopen úspěšně používat.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Základy teorie aeroakustiky,
 • Použití přímé akustické metody,
 • Použití akustické analogie,
 • Použití stacionárních RANS metod,
 • Možnost párování se specializovanými kódy,
 • Postprocessing akustických veličin.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení
Dle konkrétního zaměření je to řada školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS CFD Turbulence,
 • ANSYS Fluent Externí aerodynamika,
 • ANSYS CFD Optimalizace – ANSYS DesignXplorer.

 

ANSYS Fluent Dynamické sítě

V řadě aplikací, jako je pohyb pístu, uzavírání ventilu, pohyb a deformace objektu ve výpočetní oblasti apod., dochází v průběhu simulace ke změně výpočetní oblasti a s tím spojené nutnosti změnit výpočetní síť. Školení pohybujících se sítí je určeno zejména pro uživatele ANSYS Fluent, které naučí využívat a kombinovat různé metody přesíťování.

Oblast
CFD

Doba trvání
1 den

Požadavky
Předpokládá se alespoň základní znalost filozofie CFD a práce v programu ANSYS Fluent.

Cíl školení
Školení dynamických sítí je určeno pro uživatele, kteří se ve své praxi setkávají s nutností simulovat proudění v měnící se doméně. Po absolvování tohoto školení bude mít uživatel přehled o možnostech přesíťování domény v programu ANSYS Fluent a bude schopen tyto možnosti využít v praktických úlohách.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Jak funguje, kdy použít a jak nastavit metodu vrstvení,
 • Jak fungují, kdy použít a jak nastavit zhlazovací metody,
 • Jak fungují, kdy použít a jak nastavit lokální přesíťování,
 • Jak použít funkce pro kontrolu velikostí buněk,
 • Jak modelovat pohyb tuhého tělesa výpočetní doménou.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení
Další specializovaná školení zaměřená na problematiky, které mohou být spojeny se simulacemi proudění v měnící se doméně:

 • ANSYS Fluent Přenos tepla,
 • ANSYS Fluent Spalování,
 • ANSYS Fluent Vícefázové proudění,
 • ANSYS CFD Turbulence,
 • ANSYS Fluent UDF.

 

ANSYS Fluent UDF

Program ANSYS Fluent obsahuje široké fyzikální schopnosti potřebné pro modelování komplexního proudění, turbulence, přenosu tepla a reakcí pro nejrůznější průmyslové aplikace. ANSYS Fluent pomocí UDF (User Defined Function) dovoluje uživateli vstupovat do řešiče a upravovat tak za běhu zdrojové členy, okrajové podmínky apod. Znalostí UDF se uživatel programu ANSYS Fluent obohatí o silný nástroj umožňující zahrnout do CFD výpočtu nové fyzikální mechanismy nebo zjednodušení urychlující výpočet. Dalším možným využitím UDF jsou rozšířené možnosti inicializace a vyhodnocování.

Oblast
CFD

Doba trvání
1 den

Požadavky
Předpokládá se základní znalost programu ANSYS Fluent a znalost programovacího jazyka C nebo C++.

Cíl školení
Cílem školení je seznámit se s možnostmi použití UDF a jejich programováním. Získáte přehled všech základních maker a datových struktur nutných k jejich programování a na praktických příkladech se naučíte, kde lze UDF s výhodou používat.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Co jsou to UDF, seznámení se s jednotlivými typy UDF a jejich použitím,
 • Struktura dat v programu ANSYS Fluent,
 • Psaní UDF, předdefinovaná makra,
 • Kompilace UDF a jejich ‘Hooking‘,
 • Tvorba polí proměnných (UDS a UDM),
 • Psaní paralelizovaných UDF,
 • Jednofázové a vícefázové modely.

Kurz provází praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 • Tvorba uživatelských menu a automatizace celého procesu spuštění, výpočtu a vyhodnocení úlohy v programu ANSYS Fluent (ANSYS Fluent Skriptování).

 

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít balíček ANSYS Fluent workflow.

 

ANSYS Fluent Skriptování

Program ANSYS Fluent obsahuje široké fyzikální schopnosti potřebné pro modelování komplexního proudění, turbulence, přenosu tepla a reakcí pro nejrůznější průmyslové aplikace. Znalost skriptovacích postupů umožní uživateli výrazně urychlit pracovní cyklus. Skriptovnáním je možné nadefinovat vlastní uživatelská menu, která provedou jinak zdlouhavé rutinní nastavování modelu. Pomocí žurnálových souborů je potom možné spustit výpočet, následnou analýzu a vyhodnocení. Přizpůsobením pracovního prostředí dané aplikaci a automatizací výpočtu a vyhodnocování se dosáhne výrazné úspory času.

Oblast
CFD

Doba trvání
1 den

Požadavky
Předpokládá se základní znalost programu ANSYS Fluent.

Cíl školení
Cílem školení je znalost skriptovacího jazyka a jeho implementace v ANSYS Fluent.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Základy jazyka SCHEME,
 • Tvorba uživatelských menu,
 • Tvorba žurnálových souborů pro automatizaci a vyhodnocování.

Jednotlivé kapitoly provází praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 • Uživatelem definované funkce pro přizpůsobení řešiče (zdrojové členy, okrajové podmínky…) ANSYS Fluent UDF.

 

Doporučená školení

 • Samotný řešič ANSYS Fluent,
 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít balíček ANSYS Fluent workflow.