Pevnost - základní

ANSYS Mechanical APDL

Školení ANSYS Mechanical APDL poskytuje komplexní školení pro pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů v klasickém prostředí MKP ANSYS. Školení zahrnuje základní statické výpočty, modální analýzu a stacionární teplotní výpočty. Pro uživatelské prostředí ANSYS Mechanical plně integrované v ANSYS Workbench nabízíme alternativní kurzy.

Oblast
FEA

Doba trvání
3 dny

Požadavky
Pro absolvování kurzu ANSYS Mechanical APDL není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Cíl školení
Školení ANSYS Mechanical APDL je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech statické a dynamické pevnosti, modální analýzy a od přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení v původním klasickém prostředí MKP ANSYS.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem ANSYS Mechanical APDL včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Připravovat a upravovat geometrie,
  • Vytvářet výpočetní sítě objemové, plošné, nosníkové,
  • Vytvářet výběry uzlů, elementů a geometrických entit,
  • Přiřazovat geometriím a skupinám elementů materiály, reálné konstanty, průřezové vlastnosti,
  • Definovat kontaktní rozhraní,
  • Zadávat okrajové podmínky a zatížení,
  • Pracovat s více zatěžovacími kroky,
  • Nastavit řešič,
  • Zobrazit a zpracovat výsledky,
  • Řešit pevnostní statické úlohy, vlastní frekvence a tvary kmitání, stacionární teplotní úlohy.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
30.000,- Kč bez DPH

Doporučené školení
Podle požadavků na typy úloh lze školení rozšířit o výpočty modelů s cyklickou symetrií, nelineární analýzy, harmonickou analýzu nebo nestacionární teplotní analýzu, popřípadě upravit podle jiných speciálních přání.

 • Školení ANSYS Mechanical APDL je vhodné rozšířit o školení programů pro přípravu a úpravu geometrie (ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim DM),
 • V případě požadavku práce v moderním uživatelském rozhraním ANSYS Mechanical (Workbench) nabízíme kurz ANSYS Mechanical.

 

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky školení, které jsou určeny k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů,
 • ANSYS nCode DesignLife,
 • ANSYS Explicit,
 • ANSYS Composite PrepPost,
 • ANSYS Dynamika rotorů,
 • ANSYS Mechanical Akustika,
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.

 

ANSYS Mechanical workflow

Balíček ANSYS Mechanical workflow poskytuje komplexní školení pro pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů. Školení zahrnuje školení ANSYS Professional (ve zkrácené formě výuku programu ANSYS Meshing a základní statické výpočty, modální analýzy a stacionární teplotní výpočty) a je rozšířeno o vybrané části školení ANSYS Mechanical – Nelinearity, ANSYS Mechanical – dynamika a ANSYS Mechanical – Přenos tepla. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí ANSYS Mechanical. Pro uživatelské prostředí ANSYS Mechanical APDL nabízíme alternativní kurz.

Oblast
FEA

Doba trvání
5 dní

Požadavky
Pro absolvování pětidenního kurzu ANSYS Mechanical workflow není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají. Předpokládá se schopnost si připravit a upravit geometrie.

Cíl školení
Školení ANSYS Mechanical workflow je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech statické a dynamické pevnosti, modální analýzy a stacionárních i nestacionárních teplotních polí od zásad přípravy modelu, přes nastavení kontaktů, tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem ANSYS Workbench včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Definovat a provázat jednotlivé analýzy,
  • Pracovat s materiálovou knihovnou Engineering Data,
  • Zálohovat projekt a jednotlivé analýzy,
 • Pracovat s programem ANSYS Mechanical včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Přiřazovat tělesům materiály,
  • Definovat kontaktní rozhraní a kinematické vazby,
  • Vytvářet vhodné výpočetní sítě (objemové pěti a šestistěny, skořepinové, nosníkové*),
  • Zadávat okrajové podmínky a zatížení,
  • Pracovat s více zatěžovacími kroky,
  • Nastavit řešič,
  • Zobrazit a zpracovat výsledky,
  • Řešit pevnostní statické úlohy, materiálové a geometrické nelinearity, kontaktní úlohy, vlastní frekvence a tvary kmitání, vynucené kmitání, seismicitu, stacionární a nestacionární teplotní úlohy.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
50.000,- Kč bez DPH

Doporučené školení

 • Školení ANSYS Mechanical je vhodné rozšířit o školení programů pro přípravu a úpravu geometrie (ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim DM),
 • V případě potřeby práce se starším uživatelským rozhraním ANSYS Mechanical APDL (ANSYS Mechanical APDL).

 

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky školení, které jsou určeny k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů,
 • ANSYS Fatigue Module,
 • ANSYS nCode DesignLife,
 • ANSYS Explicit,
 • ANSYS Composite PrepPost,
 • ANSYS Application Customization Toolkit,
 • ANSYS LS-DYNA,
 • ANSYS Dynamika rotorů,
 • ANSYS Mechanical Akustika,
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.

 

ANSYS Professional NLS/NLT workflow

Balíček ANSYS Professional NLS/NLT workflow poskytuje komplexní školení pro nejčastější pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů. Školení zahrnuje ve zkrácené formě výuku programu ANSYS Meshing a základní statické výpočty, modální analýzy a stacionární teplotní výpočty. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí ANSYS Mechanical. Pro uživatelské prostředí ANSYS Mechanical APDL nabízíme alternativní kurz.

Oblast
FEA

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Pro absolvování dvoudenního kurzu ANSYS Professional NLS/NLT workflow není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají. Předpokládá se schopnost si připravit a upravit geometrie.

Cíl školení
Školení ANSYS Professional NLS/NLT workflow je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech statické pevnosti, modální analýzy a stacionárních teplotních polí od zásad přípravy modelu, přes nastavení kontaktů, tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem ANSYS Workbench včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Definovat a provázat jednotlivé analýzy,
  • Pracovat s materiálovou knihovnou Engineering Data,
  • Zálohovat projekt a jednotlivé analýzy,
 • Pracovat s programem ANSYS Mechanical včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
  • Přiřazovat tělesům materiály,
  • Definovat kontaktní rozhraní a kinematické vazby,
  • Vytvářet vhodné výpočetní sítě (objemové pěti a šestistěny, skořepinové, nosníkové*),
  • Zadávat okrajové podmínky a zatížení,
  • Pracovat s více zatěžovacími kroky,
  • Nastavit řešič,
  • Zobrazit a zpracovat výsledky,
  • Řešit pevnostní statické úlohy, vlastní frekvence a tvary kmitání, stacionární teplotní úlohy.
  • Pracovat se submodely.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Doporučené školení

 • Školení ANSYS Professional je vhodné rozšířit o školení programů pro přípravu a úpravu geometrie (ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim DM),
 • V případě potřeby práce se starším uživatelským rozhraním ANSYS Mechanical APDL (ANSYS Mechanical APDL).

 

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky školení, které jsou určeny k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.
 • ANSYS Mechanical - Nelinearity,
 • ANSYS Mechanical - Dynamika,
 • ANSYS Mechanical - Teplotní pole,
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů,
 • ANSYS Fatigue Module,
 • ANSYS nCode DesignLife,
 • ANSYS Explicit,
 • ANSYS Composite PrepPost,
 • ANSYS Application Customization Toolkit,
 • ANSYS LS-DYNA,
 • ANSYS Dynamika rotorů,
 • ANSYS Mechanical Akustika,
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.