Multifyzika

Program ANSYS AIM je základní nástroj pro multifyzikální 3D simulace, jenž klade důraz na jednoduchost použití, propojení různých fyzikálních úloh v rámci jednoho uživatelského prostředí a přístupnost co nejširšímu okruhu techniků (výpočtářů i konstruktérů), tj. i těm, kteří neprovádějí výpočty pravidelně. ANSYS AIM v sobě spojuje výkonné numerické řešiče firmy ANSYS s uživatelsky příjemným prostředím, které provede uživatele celým procesem od tvorby nebo úpravy geometrie až po vyhodnocení výsledků.

Oblast
CFD/FEA/EMAG

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Jelikož jde o základní nástroj, není nutné mít jakékoli zkušenosti s CFD nebo FEA. Vstupem do výpočetní analýzy v ANSYS AIM je geometrie importovaná z externího CAD softwaru nebo vytvořená v geometrickém modeláři ANSYS SpaceClaim DM, který je součástí stejné licence.

Cíl školení
Školení ANSYS AIM je určeno uživatelům, kteří s numerickými simulacemi začínají, popř. těm, kteří je nepoužívají při své práci každodenně a stačí jim základní úroveň analýz k rychlému ověření funkčnosti jejich výrobku či procesu. Dále pak těm, kteří chtějí jednoduše propojit simulace z různých oblastí fyziky.

Během tohoto kurzu se naučíte:
 • Pracovat s programem ANSYS AIM od začátku do konce simulačního procesu
 • Importovat geometrii z CAD
 • Vytvořit inverzní objem a výpočetní síť
 • Definovat okrajové podmínky a materiálové vlastnosti
 • Nastavit parametry řešiče a spustit výpočet
 • Vyhodnotit výsledky číselně i graficky

Kurz probíhá formou výuky na konkrétních příkladech, které lze dle požadavků uživatele zaměřit na určitý druh fyzikálních úloh (proudění, sdílení tepla, pevnost, elektromagnetismus).

Cena
Zahrnuje jedno školicí pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení:
20.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření uživatele lze navázat školením některého ze specializovaných nástrojů:
 • ANSYS SpaceClaim DM
 • ANSYS Fluent
 • ANSYS CFX
 • ANSYS Mechanical APDL
 • ANSYS Maxwell 2D/3D
 • ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer
 • ANSYS EMAG Optimalizace - ANSYS DesignXplorer