Úvodní semináře

Seznamují účastníky s principy výpočetních analýz, virtuálního modelování a návrhu výrobku řízeného výpočetními simulacemi v oblasti proudění CFD, pevnostních a dynamických výpočtů FEA a elektromagnetismu. Počet účastníků 20 – 40.