Urychlení výpočtů

Trend simulace komplexních systémů se zahrnutím rozdílných fyzikálních problémů vzájemně propojených vede k nárůstu velikosti úloh a doby jejich řešení. Cílem seminářů je ukázat uživatelům cestu ke snížení času výpočtu, bez ztráty přesnosti výsledků a stability řešení.
Semináře jsou koncipovány jako jednodenní a skládají se ze dvou částí.
 
V první části jsou představeny standardní metody vedoucí k urychlení výpočtů v programech ANSYS a zejména nové přístupy dostupné v posledních verzích programů. Jedná se zejména o masivní paralelizaci výpočtů rozsáhlých modelů v oblasti proudění, pevnostních a elektromagentických analýz ( High Performance Computing - HPC) a dále tradiční metody redukce stupňů volnosti numerických modelů: superelementy, submodeling a rozvoj podle vlastních tvarů kmitání.  
 
Druhá část je věnována vlastním metodám vyvinutých v TechSoft Engineering nebo ve spolupráci s dalšími vědeckými pracovišti. Příkladem je nový speciální programový modul v , vyvinutý na pracovišti VCSVTT ČVUT v Praze, který umožňuje provádět pokročilé redukce stupňů volnosti rozsáhlých numerických modelů pomocí Krylovovy redukce. Program přináší výrazné urychlení výpočtů v oblasti harmonických a transientních analýz kmitání konstrukcí a vedení tepla..
 
Během semináře jsou ukázány přínosy jednotlivých metod na konkrétních příkladech, provedeno jejich porovnání a doporučení nejlepšího postupu. Seminář je určen zejména pro výpočtáře specialisty z průmyslu i akademické pracovníky.
 
Očekávaný počet účastníků 20 – 30.

Obrazky/11.jpg