EKM

Cílem semináře ANSYS EKM je seznámit účastníky s problematikou ukládání rozsáhlých výpočetních dat, jejich efektivní správou a řízení celého výpočetního workflow. Program semináře je jednodenní, rozdělený do několika bloků.
 
Nejprve je stručné seznámení s přínosy využívání systémů správy dat a řízení výpočetních procesů.
 
Následující blok je věnovaný Data Managementu, který zahrnuje ukládání a transfer dat, možnosti vyhledávání a srovnávací dokumentace. Dále jsou účastníci seznámeni s Process Managementem, který je zaměřený na návrh výpočetních procesů, jejich automatizaci a standardizaci, řízení projektů, spolupráci skupin a sdílení dat.
 
Poslední blok je věnovaný praktickým ukázkám práce s daty a procesy při CFD, FEA a multifyzikálních výpočetních simulacích. Na závěr jsou probrána možná HW řešení pro nasazení ANSYS a odpovídající SW licenční podmínky.
 
Semináře ANSYS EKM se pořádají od roku 2013. Počet účastníků se pohybuje mezi 15 – 20.
 
Seminář je určen nejenom samotným výpočtářům, kterým urychluje práci s daty, ale i  IT pracovníkům, kterým usnadňuje integraci výpočetních datových systémů  do stávajících externích systémů (LDAP, DBs, ERP/PDM).

Obrazky/10.jpg