ANSYS nové verze

Ke každému významnému vydání nové verze (release) software ANSYS naše společnost pořádá specializovaný seminář zaměřený na novinky produktové řady software ANSYS. Semináře pořádáme pravidelně a účastní se jich okolo 60 účastníků.

Během semináře jsou formou prezentací a konkrétních praktických ukázek představeny nové nástroje, možnosti a algoritmy programů ANSYS z oblasti CFD, FEA a elektromagnetismu. Pozornost je vždy zaměřena jak na úpravu geometrických modelů, vytváření výpočetních sítí, definic zatížení, okrajových podmínek a vyhodnocení výsledků, tak i na metodiku přípravy komplexních multifyzikálních simulací, kde nové přístupy umožňují výrazně zefektivnit vytváření a řízení vzájemného sdílení a výměny dat mezi jednotlivými analýzami. V neposlední řadě jsou vždy prezentovány aktuální metody urychlení řešení numerických modelů a optimalizací designu.

Navíc všichni účastníci automaticky získávají 30% slevu na základní školení produktů ANSYS.

ANSYS 16.0

18. února 2015 | Kongresové centrum, Praha

Na semináři byly představeny nové nástroje, možnosti a přístupy z oblasti proudění, pevnostních a elektromagnetických výpočtů. Přednášející se věnovali tvorbě a úpravě geometrického modelu, novinkám při vytváření sítí v programech ANSYS Meshing a ANSYS Fluent Meshing. Dále se zaměřili na pokroky v oblasti jednotlivých řešičů a multifyziky. V závěru byl představen nový program ANSYS AIM, který v novém prostředí integruje jednotlivé části analýzy a zároveň umožňuje propojení jednotlivých řešičů.

Program semináře

ANSYS 15.0

23. ledna 2014 | Hotel Holiday Inn, Praha

Během semináře byli účastníci seznámeni formou prezentací a konkrétních ukázek s novými nástroji a možnostmi algoritmů nové verze ANSYS 15.0 v oblasti FEA, CFD a elektromagnetismu. Pozornost byla zaměřena na úpravu geometrických modelů, vytváření výpočetních sítí, definování zatížení a okrajových podmínek a vyhodnocování výsledků. Dále byly prezentovány aktuální metody urychlení řešení numerických modelů a optimalizaci designu.

Program semináře

ANSYS 14.0

12.prosince 2012 | Hotel Holiday Inn, Praha

Seminář informoval uživatele a potencionální zákazníky produktů společnosti ANSYS o nových možnostech výpočetních analýz, které přinesla nová produktová řada ANSYS 14.0. Během semináře byly představeny novinky ze všech programů rodiny ANSYS - nová verze integrovaného prostředí ANSYS Workbench, produktů na síťování, ANSYS Extended Meshing, strukturální analýzu MKP, výpočty proudění tekutin CFD a elektromagnetismus.
 

Program semináře