Semináře ANSYS

Jedná se o jednodenní odborné semináře zaměřené na novinky v programových produktech ANSYS. Cílem těchto seminářů je nejenom přinést posluchačům informace o nových rysech programů ANSYS, ale i praktické rady jak tyto nové prostředky nejlépe využívat. Během semináře jsou uváděny novinky z oblasti tvorby modelu a výpočetních sítí, proudění, pevnosti, dynamiky, elektromagnetismu a optimalizace. Pravidelně jsou prezentovány nové verze programů z oblasti přípravy modelu a vyhodnocování ANSYS DesignModeler, ANSYS SpaceClaim DM, ANSYS Meshing, ANSYS CFD-Post, ze simulačních programů jsou to ANSYS Fluent, ANSYS CFX, , ANSYS Maxwell 2D/3D, ANSYS DesignXplorer a dále jednotného integrovaného prostředí ANSYS Workbench.

Semináře jsou pořádány každoročně začátkem roku vždy s uvedením nové verze. Obvyklý počet účastníků je 30 -50.