Potrubní systémy

Semináře Výpočty v potrubářské praxi sledují aktuální trendy v oblasti simulačních metod spjatých s potrubními systémy. Program semináře je jednodenní, rozdělený do několika bloků.
 
Na úvod probíhá stručné seznámení s vývojem produktivních technologií v oblasti návrhových výpočtů, dimenzováním a optimalizací potrubních systémů.
 
Následují odborné sekce věnované proudovým, pevnostním a teplotním výpočtům pomocí programů pro 1D, 2D a 3D přístup k řešení daných úloh ( Caepipe, , ANSYS Fluent, ANSYS CFX, ).
 
Poslední blok je věnován praktickým ukázkám, na kterých jsou představeny nejmodernější přístupy k řešení problémů v potrubních systémech.
 
Semináře Výpočty v potrubářské praxi se pořádají od roku 2009 jednou za 2 roky. Počet účastníků se pohybuje od 20 – 40 účastníků.
 
Semináře jsou zaměřeny na výzkumné a akademické pracovníky, projektanty a výpočtáře potrubních systémů:
 • V procesním inženýrství a energetice, např. představení modelu z oblasti okruhu elektrárny.
 • V automobilovém průmyslu, např. pro chlazení automobilu včetně klimatizační jednotky, výfukové části, systému brzd, paliva a mazání.
 • V Petrochemii, např. doprava a skladování ropy a zemního plynu.
 • Vodní hospodářství, např. úprava a rozvod pitné vody.

  Obrazky/12.jpg
  Chlazení automobilu

  Obrazky/13.jpg
  Elektrárenský okruh

  Obrazky/14.jpg
  Vyhodnocení napětí od trvalého zatížení podle normy B31.1