Optimalizace

Semináře Optimalizace v oblasti technických analýz ukazují novinky a nové optimalizační trendy pro zlepšování stávajících produktů. Program semináře je jednodenní, rozdělený do několika tematických bloků.
 
Nejprve je stručné seznámení s vývojem produktivních technologií a teoretické základy.
 
Následují odborné sekce věnované praktickým optimalizacím v oblasti proudění CFD, pevnosti a životnosti FEA (například gradientní, DOE a evoluční metody, nebo evoluční algoritmy).
 
Semináře jsou zaměřeny na řešení jak teoretických principů, tak praktických problémů v oblasti simulace technických problémů.
 
Semináře Optimalizace v oblasti technických analýz se pořádají od roku 2010. Počet účastníků se pohybuje od 30 – 40 účastníků.

Obrazky/18.png
Ukázka jednoduchého gradientního optimalizačního procesu

Obrazky/19.jpgObrazky/20.jpg
Ukázka CFD tvarové optimalizace proudění ve vodní výpusti (vlevo – počáteční tvar, vpravo – finální tvar)