Jaderná energetika

Semináře Výpočty v jaderné energetice sledují pokrok v oblasti využití simulačních metod v jaderné energetice. Program semináře je jednodenní, rozdělený do několika bloků.
 
Nejprve je stručné seznámení s vývojem produktivních technologií v oblasti jaderné energetiky a nových typů reaktorů (IV. a vyšší generace).
 
Následují odborné sekce věnované výpočtům proudění CFD (vícefázové proudění, fázové změny, přenosy tepla, multifyzikální coupling FSI), pevnosti a životnosti FEA (nízkocyklová únava, metodika výpočtů podle ASME, seismické zatížení apod.)
 
Poslední blok je věnovaný výpočtům v potrubních systémech a to opět v oblasti proudění, pevnosti a dynamiky. Každoročně jsou prezentovány i nové oblasti simulací, jako jsou např. elektromagnetické analýzy.
 
Semináře Výpočty v jaderné energetice se pořádají od roku 2009 každoročně. Počet účastníků se pohybuje od 30 – 50 účastníků.
 
Semináře jsou zaměřeny na výpočtáře a výzkumné a akademické pracovníky z oblasti jaderné energetiky.  

Výpočty pro jadernou energetiku 2013

4.prosince 2013 | Kongresové centrum, Praha

Při sestavování přednášek jsme využili spolupráce s Ústavem energetiky a Ústavem mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT, Ústavem termomechaniky AV ČR a ÚJV Řež. Přednášky odborníků z těchto ústavů zohledňují dlouholeté zkušenosti v jaderné energetice.
 

Program semináře