Elektromagnetismus a pohony

Semináře jsou zaměřeny na problematiku numerických simulací elektromagnetických dějů v elektrických strojích a výkonové a řídící elektronice a s tím související výpočty ztrát a chlazení.
 
Program seminářů je jednodenní, rozdělený do několika bloků.
 
V jednotlivých blocích jsou prezentovány jak teoretické základy, tak i praktické ukázky výpočtů elektromagnetických dějů, ztrát a chlazení při řešení konkrétních inženýrských problémů pomocí portfolia programů ANSYS.
 
Jedná se především o následující oblasti:
  • elektromagnetický návrh a optimalizace točivých i netočivých elektrických strojů a zařízení (např. elektromotory, transformátory, aktuátory, senzory),
  • návrh řídících a regulačních obvodů trakčních pohonů,
  • systémové simulace s využitím mechatronických komponent a přesných modelů výkonových elektronických součástek,
  • simulace komponent pro přenos vysokofrekvenčních signálů, desek plošných spojů, integrovaných obvodů apod. (např. mobilní telefony, WLAN, Bluetooth®, radary),
  • simulace elektromagnetické interference a kompatibility (EMI – Electromagnetic interference a EMC – Electromagnetic compatibility),
 
a programy:
   
Seminář je určen zejména pro výpočtáře specialisty z průmyslu i akademické pracovníky.
 
Co se připravuje:
  • Výpočet ztrát v elektrických strojích a jejich chlazení.