Odborné semináře

Jsou jednodenní semináře zaměřené na specifická průmyslová odvětví nebo odborná témata. Cílem těchto seminářů je přinést posluchačům poslední poznatky o numerických simulacích a fyzikálních formulacích v jednotlivých průmyslových odvětvích nebo odborných disciplínách. Počet účastníků je 20 – 30.