Konference

Oblast výpočetních simulací je dynamicky se rozvíjející oblastí a to zejména v posledních letech. Přinášet uživatelům programů i potenciálním zájemcům nové poznatky z této oblasti je i cílem společnosti TechSoft Engineering.

Jednou z cest je i pravidelné pořádání konferencí, zaměřených na výpočetní simulace. Jedná se zejména o každoroční ANSYS Setkání uživatelů a konference a dále konferenci TURBOSTROJE, která je pořádána ve dvouletém intervalu. Konference jsou hojně navštěvovány a pravidelná účast se pohybuje kolem 100 účastníků. Ke každé konferenci je vydáván sborník v elektronické a tištěné formě.

Plánované konference, aktuální informace a historie konferencí:
⇒ Setkání uživatelů a koneference
⇒ Turbostroje