Tramvajové vozidlo koncepce pět článků tři trakční podvozky pro Chemnitz

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek nosníkově.

Škoda Transportation_Logo_upravene.png

Zadání projektu

Cílem úlohy je pevnostní analýza tramvajového vozidla s pěti články a třemi trakčními podvozky podle EN 12663-1, EN 15227+A1 a VDV 152.

Obr1_SkodaTransportation.png

Řešení

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek nosníkově. Elektrovýzbroj, dveře, skla a další části zařízení jsou reprezentovány více než 60-ti hmotnými body. Model také obsahuje součásti, které svojí velikostí a tuhostí mají velký vliv na zatížení a rozložení napětí ve skříni, například stropní hliníkové profily nebo sedadla.

Obr2_SkodaTransportation.png

Výnosy

Mezičlánkové spojení jsou tvořeny vazbou typu GENERAL respektující skutečné stupně volnosti a tuhosti skutečných kloubů. Zatížení obsahuje až 50 samostatných zatěžovacích stavů, ze kterých se kombinuje více než 200 výsledných stavů.

Obr3_SkodaTransportation.png

Přínosy

Výpočet slouží k verifikaci konstrukce a na jeho základě dochází k dílčím změnám konstrukce tak, aby výsledná konstrukce při fyzických testech odpovídala požadavkům norem a předešlo se tak problémům se změnami na hotových výrobcích.

Využívaný software

ANSYS Mechanical Premium

ANSYS Mechanical Premium

ANSYS Mechanical Premium je konfigurace vhodná pro ty, kteří potřebují řešit strukturální statické analýzy s…

ANSYS SpaceClaim DM

ANSYS SpaceClaim DM

ANSYS SpaceClaim Direct Modeler (ANSYS SCDM) je program vhodný pro tvorbu,import a úpravu 2D a 3D geometrií. Program…

Další případové studie

Simulace experimentů modelujících roztavenou aktivní zónu ve dně tlakové nádoby jaderného reaktoru

Zadržení roztavené aktivní zóny ve dně nádoby tlakovodního jaderného reaktoru (IVR, In-Vessel Retention) je jedna z…

Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním…

Modelování stolku Mahle 94400 se středovým topením

Připravit model výhřevu rotujících vřeten na rotačním stolku Mahle 94400 se středovým topením, analyzovat teploty v…

Simulace míšení chladiva během události vedoucí k tlakově teplotnímu šoku pomocí CFD programu Ansys Fluent

Vyhodnocování tlakově teplotních šoků je důležitá úloha pro jadernou bezpečnost.