Průmysl

Automobilový průmysl
Dopravní a manipulační technika
Letecká technika
Turbinářství
Stroje a výrobní zařízení
Klasická a jaderná energetika
Energie z obnovitelných zdrojů
Tepelná a klimatizační technika
Elektromobilita
Elektrické stroje a pohony
Elektronika a mikrovlnná technika
Chemie a petrochemie
Stavebnictví
Potrubní systémy
Univerzity, věda a výzkum