Aplikace

Akustika
Automatizace workflow
Crash analýzy
Elektromagnetická pole
Fázové změny
Hluk & vibrace
Interní & externí aerodynamika
Kinematika a dynamika
Kompozity
Multifyzika
Nelineární analýzy
Optimalizace návrhu
Proudění za rotace
Rotordynamika
Simulace systémů
Spalování a chemické reakce
Strukturální analýzy
Teplotní analýzy
Únava a životnost
Vícefázové proudění