Potrubní systémy

Možnosti výpočtů v potrubářské praxi
 
Při návrhu a dimenzování potrubních systémů provádíme technické výpočty a nabízíme software v těchto základních oblastech:
 
  • pevnostní výpočty – zahrnující např. dimenzování, výpočty statické pevnosti, seismické odolnosti rozsáhlých potrubních systémů v programu CAEPIPE,
 
  • proudové výpočty zahrnující proudění libovolných tekutin (včetně změny fáze) v potrubních systémech a dynamickou odezvu těchto systémů v programu ,
 
  • sdílení tepla ve složitých potrubních systémech v programu ,
 
  • podrobné 3D analýzy chování kritických prvků potrubních systému z ohledu pevnosti a proudění v programech a ANSYS CFX, ANSYS Fluent.