ANSYS RBF-Morph

RBF Morph je nástroj pro tvarovou optimalizaci, který je integrován přímo v prostředí ANSYS Fluent a disponuje grafickým i textovým (možnost automatizace) uživatelským rozhraním. RBF Morph je produktem třetí strany a je součástí ANSYS Partnerského programu, pro spuštění vyžaduje licenci.
 
Možnosti RBF Morph jsou:
  • Parametrické studie,
  • Studie polohových konfigurací komponent,
  • DOE analýzy (Design of Experiments),
  • Přímá optimalizace,
  • Citlivostní studie.
Optimalizace lze provádět přímo v RBF Morph nebo lze nástroj propojit v prostředí ANSYS Workbench s pokročilejším optimalizačním nástrojem ANSYS DesignXplorer.
 
Důležitými přednostmi RBF Morph jsou rychlost a univerzálnost. RBF Morph mění tvar geometrie morphingem výpočetní sítě a zachovává její topologii. Designové varianty tak není nutné měnit ve zdrojových CAD datech a následně přesíťovat, což vede k významné časové úspoře (převážně s rostoucím počtem variant). Přesné změny geometrie lze zadat různými druhy translačních a rotačních posuvů. Uživatel má také možnost volby, které důležité tvarové prvky neměnit. Podporovány jsou různé typy sítí (tetrahedrální, hexahedrální, polyhedrální, prizmatické vrstvy, nekonformní rozhraní mezi sítěmi, atd.). Optimalizované tvary komponent lze snadno přenést zpět do CAD dat přes modifikaci zdrojových STEP souborů.
 
Nástroj je plně paralelizován a morphovací proces je tak velice rychlý i pro velké modely. Dalšího urychlení je dosaženo efektivní prací s daty. Díky integrovanému morphování klesá počet I/O operací mezi jednotlivými výpočty. Data s předchozích výpočtů jsou navíc také využita k inicializaci nových variant a je tak dosaženo i rychlejší konvergence.