ANSYS Optimetrics

ANSYS Optimetrics je speciální modul sloužící pro provádění citlivostních (parametrických) studií a optimalizací v oblasti nízko a vysokofrekvenčních elektromagnetických výpočtů elektrických strojů a zařízení v programech ANSYS Maxwell, ANSYS RMxprt, ANSYS HFSS a ANSYS Q3D Extractor.
 
V rámci citlivostních studií je možné variovat jak geometrické a materiálové parametry MKP modelů, tak i okrajové podmínky a zatížení (teplota, zdroje proudů, napětí apod.) a tím hodnotit vliv těchto parametrů (např. výrobních nepřesností) na chování produktu při různých provozních podmínkách. Výsledky je možné zpracovávat pomocí statistických analýz.
V rámci optimalizačních analýz elektrických strojů a zařízení je možné aplikovat řadu optimalizačních metod, jako je např. Genetický algoritmus, Sequential Nonlinear Programming, Quasi Newton apod.
Optimalizaci jsou prováděny s ohledem na požadovanou (libovolnou) cílovou funkci – např. maximální účinnost elektrického zařízení.
 
Program je licencován samostatně.