SW TechSoft

Společnost TechSoft Engineering nabízí řadu vlastních programových aplikací a zajišťuje možnost implementace vlastních programů zákazníka do programu ANSYS a dalších podle potřeby.
 
Mezi nejúspěšnější produkty společnosti TechSoft Engineering je možno zařadit produkt TurboPost, umožňující automatické vyhodnocování uživatelsky definovaných veličin (účinností, reakcí, toků, apod.) ve zvolených řezech oběžného nebo rozváděcího kola proudového stroje.
 
Další produkt společnosti program ElectroMotion umožňuje navrhnout parametry elektromobilu na základě předepsaných parametrů jako je dojezd, jízdní režimy, požadovaná konstrukční rychlost a hmotnost vozidla. Program může být využit pro návrh libovolných elektrických dopravních prostředků.
 
TechSoft Engineering nabízí možnost zhotovení řady uživatelských nadstaveb až po specializované programy typu expertních systémů. Tyto programy například umožňují automatickou tvorbu výpočetních sítí pro FEA výpočty na základě dodaného katalogu komponent, které je možno dále sestavovat dohromady pro jednotlivé typové řady výrobků zákazníka a provádět na nich finální FEA výpočty.
 
Dále nabízíme zákaznickou metodiku výpočtu únavové životnosti vyhotovenou na základě parametrů a kritérií dodaných zadavatelem a unikátní programový modul pro sdílení výsledků mezi programem ANSYS Workbench a PragTic pro predikci únavové životnosti ANSYS_2_PragTic.
 
Programové moduly jsou zpracovány s využitím programovacího jazyka ANSYS APDL, Matlab nebo ANSYS ACT (ANSYS Customisation Toolkit) a jsou spustitelné přímo z prostředí ANSYS Workbench
 
 
ElectroMotion (dokument bude již brzy ke stažení)