Concepts NREC

AEDS je jediným uceleným systémem pro návrh turbostrojů, který zahrnuje kompletní inženýrský proces od předběžného 1D výkonového návrhu, designu jednotlivých dílů, 3D lopatkování až po špičkové analýzy CFD, MKP a dynamiky rotorů a dále i samotnou výrobu - CAM systémy pro specializované pětiosé obrábění. Komplexní sada CAD a CAM nástrojů pro integrovaný inženýrský návrh turbostrojů.

AEDS Concepts NREC je soubor samostatných programových modulů, které jsou navzájem propojeny a předávají si data automaticky mezi sebou. Jednotlivé programy pokrývají celou škálu proudových strojů. Některé jsou zaměřeny jednoúčelově na určitý typ strojů, jiné jsou univerzálnější a pokrývají širší typovou řadu.

Zaměřeno na potřeby konstruktérů bez nároků na specializovanou odbornost. Součástí dodávky je i komplexní zaškolení pracovníků pro design proudových strojů.
Rozdělení typů strojů
 
Typy strojů
Odstředivé a tangenciální Axiální
Kompresory Kompresory
Čerpadla Čerpadla
Ventilátory a větráky Ventilátory a větráky
Turbíny a expandéry Turbíny


Obrazky/conceptsnrec_small.jpg