Profil společnosti

Naše společnost TechSoft Engineering, spol. s r.o. se od svého založení v roce 1991 specializuje na distribuci software a výpočetní inženýrskou činnost pro široké spektrum průmyslových aplikací v České a Slovenské republice. Během své dlouholeté existence si společnost vybudovala silné postavení na trhu a díky vysoké kvalitě služeb získala řadu významných klientů, jako jsou ŠKODA AUTO, DOOSAN ŠKODA POWER, HOWDEN ČKD KOMPRESORY, Honeywell, ABB a další.

Mezi charakteristické činnosti naší společnosti patří:
 • Distribuce a technická podpora software v oblasti CFD, FEA a elektromagnetismu,
 • Dodávky řešení a technických výpočtů z oblasti dynamiky proudění, pevnosti a elektromagnetismu ve formě software a souvisejících inženýrských služeb,
 • Dlouhodobé i krátkodobé vývojové projekty, zajištění externích výpočetních kapacit a inženýrských služeb,
 • Komplexní zavádění a organizace pracovišť technických analýz u zákazníka včetně zaškolení osob, řízení procesů a dodávky hardware,
 • Pořádání specializovaných školení, seminářů a konferencí,
 • Akademické aktivity.

Společnost se zaměřuje především na tyto oblasti:
 • Proudění, spalování a přenos tepla (CFD) - ANSYS Fluent a ANSYS CFX,
 • Spalování, chemické reakce a vícefázové proudění - ANSYS Fluent a ANSYS CFX,
 • Pevnostní a dynamické výpočty metodou konečných prvků (FEA) – ANSYS Mechanical,
 • Výpočty životnosti strojních částí, vzniku trhlin a jejich šíření – ANSYS nCode DesignLife, ANSYS Fatigue Module,
 • Elektromagnetické výpočty, stacionární i nestacionární, návrhy řídicích systémů – ANSYS Maxwell, ANSYS Simplorer a ANSYS HFSS,
 • Multifyzikální výpočty – vzájemné propojení výpočtů proudění, pevnosti, tepla a elektromagnetismu - ANSYS Multiphysics,
 • Technologické procesy ve sklářství, metalurgii a plastikářství – ANSYS Polyflow,
 • Optimalizační procesy při výpočtech CFD a FEA - ANSYS DesignXplorer,
 • Speciální techniky pro tvorbu výpočetních a multiblokových sítí - GridPro a speciální sítě pro turbinářství ANSYS TurboGrid,
 • Návrh lopatkových strojů, stanovení jejich parametrů a charakteristik - Concepts NREC,
 • Výpočty potrubních sítí (proudění, přenosy tepla a pevnostní analýza) - FLOWMASTER, CAEPIPE.

K našim nejvýznačnějším odběratelům patří průmyslové společnosti z oblastí:
 • Automobilový průmysl a dodavatelé komponent,
 • Výroba točivých strojů – turbíny, kompresory, čerpadla a turbodmychadla,
 • Energetika – klasická a jaderná a související komponenty – kotle, hořáky, nádoby, generátory.

Naše přednosti:
 • Shromažďujeme jedinečné odborné know-how z oblasti virtuálního prototypování,
 • Přinášíme inovativní přístupy a nová řešení,
 • Nabízíme individuální přístup ke každému zákazníkovi,
 • Disponujeme proškoleným a zkušeným týmem více než 30 - ti specialistů,
 • Pokrýváme potřeby v širokém rozsahu průmyslových odvětví,
 • Nabízíme exkluzivní portfolio programů pro potřeby uživatelů v České a Slovenské republice.