down-arrowcall-answerdesktop-monitor
  [design/2015/mobile_logo_header.png]

Strukturální analýzy – ANSYS FEA

[m-strukturalni-analyzy.png]

Strukturální analýzy se staly již nedílnou součástí vývoje výrobků. ANSYS nabízí řešení rozmanitých typů konstrukcí a zatěžování, které se v praxi mohou vyskytnout. Zároveň umožňuje zákazníkům zakoupit podle potřeby produkt na různých aplikačních úrovních. Poskytuje tedy efektivní nástroj jak pro konstruktéry, kteří MKP výpočty potřebují pro rychlé ověření, zda jejich návrhy vydrží požadované zatížení, nebo naopak zda nejsou zbytečně předimenzované, tak i pro výpočtáře specialisty a vědecké pracovníky, kteří vyžadují sofistikované materiálové modely, speciální elementy nebo propojení různých fyzikálních výpočtů.

Nabízíme dodávku licencí, které umožňují simulace strukturálních výpočtů: