down-arrowcall-answerdesktop-monitor
  [design/2015/mobile_logo_header.png]

Proudění tekutin – ANSYS CFD

[m-proudeni_tekutin.png]

S prouděním tekutin, disciplínou nazývanou CFD – Computational Fluid Dynamics (počítačová dynamika tekutin), se setkáváme ve všech oblastech technické praxe, nejčastěji při proudění vzduchu nebo vody. Simulační programy používané v této oblasti ale umožňují komplexní řešení úloh pro různá proudící média se zahrnutím turbulentního proudění, sdílení tepla, spalování, vícefázového proudění, apod. Velmi často jsou tyto programy používány pro návrh nového zařízení, ale také pro kontrolu nebo úpravu stávajícího zařízení.

Výsledkem výpočtů jsou informace, které jsou požadované při návrhu nového zařízení nebo při úpravách stávajícího zařízení. Obvykle jsou požadovány výsledky, které umožňují získat představu o chování uvnitř zařízení, rozložení rychlostního pole, určení tlakové ztráty, lokální nebo globální přestup tepla, apod. Pokud jsou tyto informace požadovány opakovaně pro geometrické nebo provozní změny zařízení, je možné používat nástroje umožňující optimalizaci tohoto zařízení podle zadané cílové funkce (parametru).

Nabízíme dodávku licencí, které umožňují simulace proudění: