down-arrowcall-answerdesktop-monitor
  [design/2015/mobile_logo_header.png]

GRIDPRO

GridPro je automatický objektově orientovaný multiblokový generátor sítí založený na vysoce výkonném topologickém nástroji. Nabízí jednoduše ovladatelné, velmi kvalitní, rychlé a modulární generátory pro tvorby sítě.

Unikátní dynamické 3D grafické prostředí (az-Manager) nabízí uživateli neobyčejně efektivní interaktivní prostředí pro tvorbu topologie, editaci plochy, nastavování okrajových podmínek a prohlížení multiblokové sítě. Vstupem jsou neořezané plochy. Odpadá zdlouhavá činnost začišťování geometrie a tvorby objemového modelu. Modulární parametrické studie jsou možné díky programové struktuře jazyku TIL (Topology Input Language), kde model může být změněn přidáním, vyjmutím, zkopírováním, posunem, atd.

Tato vnitřní stavba umožňuje uživateli efektivně generovat sítě pro optimalizační studie. V tomto případě stačí změnit jen modifikovanou geometrii bez dalších zásahů do topologie.