down-arrowcall-answerdesktop-monitor
  [design/2015/mobile_logo_header.png]

Elektronika – ANSYS EM

[m-elektronika.png]

V širokém multifyzikálním spektru programů společnosti ANSYS Inc. zaujímají poměrně významné místo programy pro výpočty nízko- i vysokofrekvenčních elektromagnetických polí.

V oblasti nízkých frekvencí jsou produkty ANSYS zaměřeny především na návrh, analýzu a optimalizaci točivých i netočivých elektrických strojů a zařízení. Stěžejními programy v této oblasti jsou ANSYS Maxwell, který je určený pro výpočet elektromagnetických polí, proudů, napětí, ztrát, momentů, sil apod. a ANSYS Simplorer, který je určený pro návrh řídících a regulačních obvodů elektromechanických komponent. Pomocné analytické programy, ANSYS RMxprt, resp. ANSYS PExprt jsou určeny pro rychlý návrh točivých strojů, resp. cívek, induktorů nebo transformátorů.

V oblasti vysokých frekvencí nabízí společnost ANSYS Inc. programy určené především pro návrh, analýzu elektronických, mikrovlnných a radiofrekvenčních komponent. Stěžejním programem v této oblasti je ANSYS HFSS, který je určen pro simulace vysokofrekvenčních elektromagnetických polí. Dalšími programy jsou: ANSYS SIwave pro analýzu desek plošných spojů a ANSYS Designer – odvodový vysokofrekvenční simulátor.