down-arrowcall-answerdesktop-monitor
  [design/2015/mobile_logo_header.png]

CONCEPTS NREC

[m-concepts-nrec.png]

AEDS je jediným uceleným systémem pro návrh turbostrojů, který zahrnuje kompletní inženýrský proces od předběžného 1D výkonového návrhu, designu jednotlivých dílů, 3D lopatkování až po špičkové analýzy CFD, MKP a dynamiky rotorů a dále i samotnou výrobu - CAM systémy pro specializované pětiosé obrábění. Komplexní sada CAD a CAM nástrojů pro integrovaný inženýrský návrh turbostrojů.

AEDS Concepts NREC je soubor samostatných programových modulů, které jsou navzájem propojeny a předávají si data automaticky mezi sebou. Jednotlivé programy pokrývají celou škálu proudových strojů. Některé jsou zaměřeny jednoúčelově na určitý typ strojů, jiné jsou univerzálnější a pokrývají širší typovou řadu.