down-arrowcall-answerdesktop-monitor
  [design/2015/mobile_logo_header.png]

CAEPIPE

[m-caepipe.jpg]

Potřebujete řešit pevnostní dimenzování potrubních tras? Program CAEPIPE je ten pravý nástroj, který Vám požadované analýzy poskytne. CAEPIPE umožňuje řešení rozsáhlých potrubních systémů, např. chemických a potravinářských provozů, teplovodů, klasických i jaderných elektráren, na základě 1D MKP analýz. Modelování probíhá v tabulkovém procesoru prostřednictvím předdefinovaných knihoven komponent jako je potrubí, ventil, T-kusy, závěsy a další. Modelovaná trasa je zároveň interaktivně graficky zobrazována. Vyhodnocení výpočtů probíhá podle norem (ASME, EU, …) používaných pro pevnostní výpočty potrubních tras, nebo lze i provést výpočet bez návaznosti na normu. Z výsledků je automaticky generován protokol, který může sloužit jako doklad, zda trasa zvolené normě vyhovuje. Pokud používáte specializovaný CAD pro potrubní trasy, lze využít translátorů, které Váš model do CAEPIPE importují.

Statická analýza: Dynamická analýza