Numerické simulace v každodenní praxi automobilového průmyslu

Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní seminář, který se bude konat
22. dubna 2015 v konferenčních prostorech hotelu Holiday Inn v Praze.
 
  • Seminář je zaměřen objasnění základních principů virtuálního prototypování komponent a jejich sestav.
  • Budou představeny základní simulační postupy, které budou doplněny o ukázky technických výpočtů z každodenní inženýrské praxe automobilového průmyslu.
  • Obsah semináře je zaměřen tak, aby oslovil jak ty, kteří se simulacemi začínají, tak i zkušené konstruktéry a výpočtáře.​

Další informace a podorobný program naleznete v pozvánce: 
⇒ Numerické simulace v každodenní praxi automobilového průmyslu.
 

Témata semináře:

VIRTUÁLNÍ PROTOTYPOVÁNÍ PŘI VÝVOJI VÝROBKU
Využití virtuálního prototypování v každodenní inženýrské praxi, ukázka jeho nasazení při vývoji komponent a objasnění obecných principů.

ANSYS - SIMULAČNÍ PROGRAMY
Představení portfolia programů ANSYS pro výpočty proudění (CFD), strukturálních analýz (FEA) a elektromagnetismu (EM) a možností sdílení výsledků mezi analýzami při multifyzikálních simulacích jednotlivých komponent a jejich sestav. Diskuze nad výběrem vhodného výpočetního software a hardware, včetně možností pro urychlení simulací.

VYBRANÉ ÚLOHY Z AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
Ukázky výpočetních postupů a výsledků z typických analýz (CFD, FEA a EM a jejich kombinací) dílů nebo komponent (např. blok motoru, chlazení, vstřikování, spalování, výfuky, brzdy, aero a vibro akustika, světla, dynamika, živostnost svařovaných konstrukcí, apod.).

OPTIMALIZACE - JAK NAJÍT LEPŠÍ ŘEŠENÍ
Využití optimalizace parametrů komponent a jejich sestav pro zlepšení jejich užitných vlastností, spolehlivosti a životnosti při různých provozních podmínkách.

ŘEŠENÍ KOMPLEXNÍCH ÚLOH
Představení řešení úloh, které jsou charakteristické tvarovou složitostí a komplexními fyzikálními ději (např. vícefázové proudění, tvorba filmu, odlučovače, převodovky, mazání, palivové nádrže, vstřikovací a rozprašovací zařízení, apod.).

Více informací o semináři uveřejníme na začátku února 2015.


Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání s Vámi.

*************************************************************
 
Na základě diskuze a Vašich požadavků plánujeme pořádání dalších úzce zaměřených seminářů (např. pro únavu svařovaných konstrukcí, možnosti simulování výfuků a katalyzátorů, možnosti simulování vzniku a šíření hluku, a další).