ANSYS nCode DesignLife

ANSYS nCode DesignLife je speciální programový modul pro predikci únavové životnosti strojních konstrukcí, který je plně integrovaný v programové platformě ANSYS Workbench. Výpočetní jádro je vyvíjeno firmou HBM Test and Measurement, která v oblasti únavové životnosti působí už více než 50 let. Díky tomu program nCode DesignLife nabízí řadu ověřených a validovaných výpočetních metodik a postupů a je neustále rozvíjen a doplňován o nové výpočetní postupy.

Charakteristika:

 • Ergonomické grafické prostředí programu ANSYS nCode DesignLife je plně integrováno v grafickém prostředí ANSYS Workbench. To umožnuje efektivní sdílení jak MKP modelů včetně definovaných množin elementů, definic materiálových charakteristik a výsledků MKP analýz, tak i provádění optimalizačních analýz.
 • Definice predikčních analýz je založena na skládání předpřipravených výpočetních modulů.
  Práce v grafickém prostředí je velmi intuitivní s minimálními požadavky na uživatelské úpravy a změny nastavení.
 • v ANSYS nCode DesignLife jsou implementovány jak standardní predikční analýzy vysoko a nízkocyklové únavy, tak i speciální predikční metodiky jako jsou:
  • multiaxiální Dang Vanovo kriterium,
  • creep,
  • termomechanická únava,
  • predikce růstu únavových trhlin,
  • metodika pro predikci vibrační únavy,
  • metodika pro predikci únavové životnosti svařovaných konstrukcí (koutové a bodové svary),
  • metodika pro hodnocení únavové životnosti kompozitních konstrukcí.
   Kromě predikce únavové životnosti je možné provádět komplexní analýzy a zpracování signálů např. tenzometrického měření apod.
 • pro prohlížení dosažených výsledků je k dispozici nezávislý viewer – není nutné otevírat prostředí ANSYS nCode DesignLife.
 • rozsáhlé modely lze řešit pomocí velmi účinných paralelních výpočtů.
 • součástí programu je rozsáhlá materiálová knihovna.