ANSYS Mechanical Pro

Obrazky/produkty/A0203_mechanical-pro.jpg
Program ANSYS Mechanical Pro nabízí nejčastěji používané nástroje pro řešení pevnostních a teplotní strukturálních analýz pro simulace širokého spektra inženýrských aplikací. V programu lze řešit statické pevnostní analýzy s lineárními materiálovými modely a kompletními geometrickými nelinearitami, modální analýzu (vlastní frekvence), lineární stabilitu konstrukcí a stacionární i nestacionární teplotní úlohy. ANSYS Mechanical Pro obsahuje rozsáhlé knihovny elementů MKP sítí a kvalitních paralelizovatelných řešičů. 

Uživatelé ANSYS Mechanical Pro mohou využívat jak výhod moderního grafického prostředí plně integrovaného do prostředí ANSYS Workbench, tak použít klasické elementově orientované prostředí ANSYS Mechanical APDL. 

License ANSYS Mechanical Premium obsahuje též program ANSYS DesignXplorer.

Výhody grafického uživatelského prostředí integrovaného v ANSYS Workbench:

 • Snadná ovladatelnost
 • Vysoká produktivita práce
 • Stromová struktura dávající stálý přehled o stavu modelu, výpočtu a výsledcích
 • Automatická generace kontaktních rozhraní
 • Integrovaný robustní nástroj pro generaci výpočetních sítí ANSYS Meshing
 • Definice a vyhodnocení na základě geometrie i výpočetní sítě
 • Široký rozsah definice okrajových podmínek a zatížení
 • Pokročilý postprocesing
 • Uživatelsky definovatelná materiálová databáze
 • Rozšiřitelnost funkcí připojením APDL skriptů
 • Uživatelské přizpůsobení zadávacích meny nástrojem ACT (ANSYS Customization Toolkit) prostřednictvím jazyků Python, XML a APDL
 • Snadné propojení na ostatní fyzikální typy simulací (CFD, Elmag)

Typy analýz, které lze řešit:

 • Lineární a nelineární (velké deformace, kontaktní úlohy) statická analýza
 • Stabilita
 • Modální analýza (vlastní frekvence)
 • Stacionární a nestacionární teplotní úlohy
 • Nízko a vysoko-cyklová únava
 • Optimalizace parametrická a topologická

Modelování kontaktních rozhraní:


ANSYS automaticky detekuje a nastaví kontakty nebo spojení jednotlivých částí sestavy po importu geometrie z CAD programu. Nastavení kontaktů a jejich vlastnosti mohou být modifikovány. Nové kontakty lze vytvořit i manuálně. Uživatel může též změnit toleranci, se kterou jsou kontakty a spojení vyhledávána a seskupovat je do složek pro lepší orientaci v modelu. Obdobně ANSYS pracuje i s kinematickými vazbami. Velmi užitečná je speciální vizualizace těles a ploch/hran patřících k vybrané kontaktní definici.
 • Pevné spojení (Bonded)
 • Bez odlehnutí (No separation)
 • Bez prokluzu (Rough)
 • Bez tření (Friction less)
 • Se třením (Friction)

Teplotní úlohy:

 • Stacionární (ustálený stav)
 • Nestacionární (přechodové děje – ohřev, ochlazování) 
 • Zahrnutí radiace do okolí a z plochy na plochu 
 • Fázová přeměna 
 • Přechodové teplotní odpory v kontaktech
 • Propojená teplotně – pevnostní analýza (napětí od teplotní roztažnosti)

MKP modely mohou být tvořeny podle potřeby různými typy elementů nebo jejich kombinacemi:

 • Bodové (osamělá hmota)
 • 1D nosníkové, prutové a potrubní
 • 2D plošné typu stress, strain, axisymetrické a zobecněné axisymetrické
 • 3D skořepinové
 • 3D objemové (lineární a kvadratické tetra, hexa a pyramidové)
 • Submodeling

Odkazy na další popis:

 • Životnost konstrukcí – ANSYS Fatigue Modul, ANSYS nCode DesignLife
 • Parametrická optimalizace – ANSYS DesignXplorer

Školení:


Základní i specializované:
 • ANSYS Mechanical - základy
 • ANSYS Mechanical - rozšířené
 • ANSYS Mechanical APDL – klasické prostředí ANSYS
 • ANSYS Mechanical - Přenos tepla
 • ANSYS Fatigue Module
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer
 • ANSYS Mechanical – APDL programování

ANSYS Mechanical Pro je vhodné řešení pro ty, kteří potřebují analyzovat nejčastější úlohy pevnostní a teplotních polí. V případě potřeby složitějších nelineárních modelů nebo např. speciálních případů dynamiky je potřeba ANSYS rozšířit na vyšší konfiguraci ANSYS Mechanical Premium nebo ANSYS Mechanical Enterprise.