ANSYS Mechanical Premium

Obrazky/produkty/A0202_mechanical-premium.jpg
Program ANSYS Mechanical Premium nabízí rozšířené řešení pro statické a lineární dynamické pevnostní a teplotní strukturální analýzy. Program obsahuje kompletní geometrické a materiálové nelinearity pro oblast statických analýz, rozsáhlé knihovny elementů MKP sítí a kvalitních paralelizovatelných řešičů, které jsou určeny pro simulace širokého spektra inženýrských aplikací. Dynamické simulace nabízí v rozsahu modální analýzy a vynuceného kmitání na bázi rozvoje vlastních tvarů kmitání.

Uživatelé ANSYS Mechanical Premium mohou využívat jak výhod moderního grafického prostředí plně integrovaného do prostředí ANSYS Workbench, tak použít klasické elementově orientované prostředí ANSYS Mechanical APDL.

Licence ANSYS Mechanical Premium obsahuje též program ANSYS DesignXplorer.

Výhody grafického uživatelského prostředí integrovaného v ANSYS Workbench:

 • Snadná ovladatelnost
 • Vysoká produktivita práce
 • Stromová struktura dávající stálý přehled o stavu modelu, výpočtu a výsledcích
 • Automatická generace kontaktních rozhraní
 • Integrovaný robustní nástroj pro generaci výpočetních sítí ANSYS Meshing
 • Definice a vyhodnocení na základě geometrie i výpočetní sítě
 • Široký rozsah definice okrajových podmínek a zatížení
 • Pokročilý postprocesing
 • Uživatelsky definovatelná materiálová databáze
 • Rozšiřitelnost funkcí připojením APDL skriptů
 • Uživatelské přizpůsobení zadávacích meny nástrojem ACT (ANSYS Customization Toolkit) prostřednictvím jazyků Python, XML a APDL
 • Snadné propojení na ostatní fyzikální typy simulací (CFD, Elmag)

Typy analýz, které lze řešit:

 • Lineární a nelineární statická analýza
 • Stabilita
 • Modální analýza (vlastní frekvence)
 • Odezva na buzení harmonickým zatížením (rozvojem vlastních tvarů kmitání)
 • Seismicita (spektrum odezvy)
 • Náhodné buzení 
 • Buzení s libovolným časovým průběhem (rozvojem vlastních tvarů kmitání)
 • Dynamika mechanismů tuhých těles
 • Stacionární a nestacionární teplotní úlohy
 • Nízko a vysoko-cyklová únava
 • Dynamika rotorů (gyroskopický moment)
 • Optimalizace parametrická a topologická

Modelování kontaktních rozhraní:


ANSYS automaticky detekuje a nastaví kontakty nebo spojení jednotlivých částí sestavy po importu geometrie z CAD programu. Nastavení kontaktů a jejich vlastnosti mohou být modifikovány. Nové kontakty lze vytvořit i manuálně. Uživatel může též změnit toleranci, se kterou jsou kontakty a spojení vyhledávána a seskupovat je do složek pro lepší orientaci v modelu. Obdobně ANSYS pracuje i s kinematickými vazbami. Velmi užitečná je speciální vizualizace těles a ploch/hran patřících k vybrané kontaktní definici.
 • Pevné spojení (Bonded)
 • Bez odlehnutí (No separation)
 • Bez prokluzu (Rough)
 • Bez tření (Friction less)
 • Se třením (Friction)

Teplotní úlohy:

 • Stacionární (ustálený stav)
 • Nestacionární (přechodové děje – ohřev, ochlazování) 
 • Zahrnutí radiace do okolí a z plochy na plochu 
 • Fázová přeměna 
 • Přechodové teplotní odpory v kontaktech
 • Propojená teplotně – pevnostní analýza (napětí od teplotní roztažnosti)

MKP modely mohou být tvořeny podle potřeby různými typy elementů nebo jejich kombinacemi:

 • Bodové (osamělá hmota)
 • 1D nosníkové, prutové a potrubní
 • 2D plošné typu stress, strain, axisymetrické a zobecněné axisymetrické
 • 3D skořepinové
 • 3D objemové (lineární a kvadratické tetra, hexa a pyramidové)
 • Submodeling

Odkazy na další popis:

 • Životnost konstrukcí – ANSYS Fatigue Modul, ANSYS nCode DesignLife
 • Kinematika a dynamika mechanismů – ANSYS Rigid Body Dynamics
 • Parametrická optimalizace – ANSYS DesignXplorer

Školení


Základní i specializované:
 • ANSYS Mechanical - základy
 • ANSYS Mechanical - rozšířené
 • ANSYS Mechanical APDL – klasické prostředí ANSYS
 • ANSYS Mechanical - Nelinearity
 • ANSYS Mechanical - Dynamika
 • ANSYS Mechanical - Přenos tepla
 • ANSYS Dynamika rotorů
 • ANSYS Fatigue Module
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanism
 • ANSYS Mechanical – APDL programování

ANSYS Mechanical Premium je vhodné řešení pro ty, kteří potřebují analyzovat nejen základní statické úlohy, ale případy s nelineárními materiály, jako jsou např. plasticita, nebo pryže, a základní dynamické chování konstrukcí. Vyšší licencí je ANSYS Mechanical Enterprise.