ANSYS DesignSpace

Obrazky/produkty/A0204_designspace.jpg
ANSYS DesignSpace je nejnižší konfigurace programů ANSYS pro strukturální analýzy, která umožňuje základní výpočty lineární statiky, dynamiky a tepla. Díky nízké ceně je ANSYS DesignSpace někdy využíván jako doplňkový produkt k některé z vyšších konfigurací ANSYS Mechanical Pro, ANSYS Mechanical Premium nebo ANSYS Mechanical Enterprise. ANSYS DesignSpace nabízí moderního grafického prostředí, které je plně integrované do prostředí ANSYS Workbench. Klasické primárně elementově orientované grafické rozhraní ANSYS Mechanical APDL však neposkytuje. Taktéž nelze využít při modelování a zpracování výsledků rozšiřující ADPL skripty.

License ANSYS DesignSpace obsahuje též program ANSYS DesignXplorer.

Výhody grafického uživatelského prostředí integrovaného v ANSYS Workbench:

 • Snadná ovladatelnost
 • Vysoká produktivita práce
 • Stromová struktura dávající stálý přehled o stavu modelu, výpočtu a výsledcích
 • Automatická generace kontaktních rozhraní
 • Integrovaný robustní nástroj pro generaci výpočetních sítí ANSYS Meshing
 • Definice a vyhodnocení na základě geometrie i výpočetní sítě
 • Široký rozsah definice okrajových podmínek a zatížení
 • Pokročilý postprocesing
Uživatelsky definovatelná materiálová databáze

Typy analýz, které lze řešit:

 • Lineární statická analýza
 • Lineární stabilita
 • Modální analýza (vlastní frekvence)
 • Stacionární teplotní analýza
 • S doplňkovým programem ANSYS DesignXplorer lze řešit parametrická optimalizace.
 • Optimalizace parametrická a topologická

Modelování kontaktních rozhraní


ANSYS automaticky detekuje a nastaví kontakty nebo spojení jednotlivých částí sestavy po importu geometrie z CAD programu. Nastavení kontaktů a jejich vlastnosti mohou být modifikovány. Nové kontakty lze vytvořit i manuálně. Uživatel může též změnit toleranci, se kterou jsou kontakty a spojení vyhledávána a seskupovat je do složek pro lepší orientaci v modelu. Obdobně ANSYS pracuje i s kinematickými vazbami, které však nejsou v konfiguraci ANSYS DesignSpace k dispozici. Velmi užitečná je speciální vizualizace těles a ploch/hran patřících k vybrané kontaktní definici.
 • Pevné spojení (Bonded)
 • Bez odlehnutí (No separation)
 • Bez prokluzu (Rough)
Bez tření (Friction less)

MKP modely mohou být tvořeny podle potřeby různými typy elementů nebo jejich kombinacemi

ANSYS DesignSpace je řešení vhodné pro základní úlohy lineární statiky, tepla a modální analýzu.

​Bodové (osamělá hmota)
 • 1D nosníkové, prutové a potrubní – pouze s programem ANSYS DesignModeler / SpaceClaim
 • 2D plošné typu stress, strain, axisymetrické
 • 3D skořepinové
 • 3D objemové (lineární a kvadratické tetra, hexa a pyramidové)
 • Submodeling

Odkazy na další popis:

 • Parametrická optimalizace – ANSYS DesignXplorer


Školení:

Základní i specializované:

 • ANSYS Mechanical - základy
 • ANSYS Mechanical - Přenos tepla
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer​