ANSYS Composite PrepPost

Kompozitní materiály tvořené kombinací dvou anebo více vrstev materiálů, kde má každá vrstva jiné vlastnosti se staly standardem pro výrobky, kde je požadavek na lehkost a tvrdost materiálu. Kompozity poskytují dostatečnou flexibilitu, a tak lze vyrobit produkty se složitými tvary, jako jsou například trupy lodí nebo části karosérie.

ANSYS Composite PrepPost je specializovaný nástroj pro přípravu MKP modelu a vyhodnocení výsledků kompozitních konstrukcí. Funguje jako přídavný modul k programům , a nebo . Program ANSYS Composite PrepPost je plně integrován do moderní platformy ANSYS Workbench. Toto spojení umožňuje produktivní modelování nejen samotných kompozitních dílů, ale i komplexních sestav, kde kompozitní části jsou kombinovány s díly z jiných materiálů, např. kompozitní plášť nádoby s ocelovými přírubami. Rovněž lze snadno kombinovat různé typy analýz (statické, dynamické, teplotní, …) a to včetně analýz  multifyzikálních.

Program ANSYS Composite PrepPost je možné zahrnout též do parametrické optimalizace nástrojem ANSYS DesignXplorer.

Významné vlastnosti:
 • specializovaný nástroj pro výpočty kompozitních konstrukcí,
 • integrovaný v prostředí ANSYS Workbench,
 • snadná ovladatelnost, vysoká produktivita práce,
 • snadná definice skutečných směrů vláken i pro složité geometrie,
 • predikce změny směru vláken při volném položení tkaniny na povrch formy,
 • přehledná definice jednotlivých vrstev,
 • seskupování vrstev materiálu do logických celků,
 • vizualizace vrstev po průřezu součásti,
 • souhrnná analýza vlastnosti kompozitu ve vybraných místech,
 • generace 3D objemového modelu z modelu skořepinového,
 • vyhodnocení únosnosti podle kritérií maximálních poměrných deformací, maximálních, napětí, Tsai-Wu, Tsai-Hill, Hashin, Puck, LaRC, Cuntze, Sandwich Failure Wrinkling a Failure Core,
 • výsledky napětí a kritérií únosnosti v jednotlivých vrstvách,
 • souhrnný výsledek kritérií únosnosti (nejhorší kritérium v nejnamáhanější vrstvě),
 • otevřená architektura, možnost využívat doplňkové skripty v jazyce Python.