ANSYS ACT

ANSYS ACT (Application Customization Toolkit) představuje novou pokročilou metodiku pro realizaci uživatelského přizpůsobení (customization) pracovního prostředí ANSYS pro strukturální analýzy. Tato metodika je součástí ucelené filozofie uživatelských úprav prostředí ANSYS - ANSYS Customization Suite - a spolu s prostředím Workbench Software Development Kit (SDK) nabízí komplexní paletu nástrojů jak pro úpravy a rozšiřování pracovního prostředí řady programů ANSYS, tak i pro implementaci vlastních programových kódů do prostředí ANSYS Workbench.

Charakteristika:
Customizační metodika ACT umožňuje provádět především následující úpravy a rozšíření pracovního prostředí ANSYS Mechanical:
 
  • Umožňuje doprogramovat grafické rozhraní pro APDL skripty vytvořené dříve v rámci např. ANSYS Mechanical APDL. Pomocí takového grafického rozhraní je potom možné přímo v prostředí ANSYS Mechanical zadávat skriptem požadované číselné a geometrické parametry.
  • Dovoluje integrovat veškeré příkazy MAPDL přímo do grafického prostředí ANSYS Mechanical a tím eliminovat nutnost používání textových příkazů.
  • Umožňuje vytvářet vlastní nástroje jak pro definice specifických okrajových podmínek a zatížení, tak i pro vyhodnocování a zpracování dosažených výsledků.
  • Dovoluje implementovat vlastní (in-house) programy/řešiče do grafického prostředí ANSYS Mechanical.
     
Používání ANSYS ACT pro vytváření vlastních nástrojů je podmíněno zakoupením příslušné licence. Tento produkt lze spustit i s licencí ANSYS Mechanical Enterprise.

Vytvořené nástroje lze následně volně používat a přenášet mezi instalacemi ANSYS.

Řadu již připravených uživatelských rozšíření si mohou uživatelé programů ANSYS stáhnout z ANSYS Customer Portal.