Strukturální analýzy

Strukturální analýzy se staly již nedílnou součástí vývoje výrobků. ANSYS nabízí řešení rozmanitých typů konstrukcí a zatěžování, které se v praxi mohou vyskytnout. Zároveň umožňuje zákazníkům zakoupit podle potřeby produkt na různých aplikačních úrovních. Poskytuje tedy efektivní nástroj jak pro konstruktéry, kteří MKP výpočty potřebují pro rychlé ověření, zda jejich návrhy vydrží požadované zatížení, nebo naopak zda nejsou zbytečně předimenzované, tak i pro výpočtáře specialisty a vědecké pracovníky, kteří vyžadují sofistikované materiálové modely, speciální elementy nebo propojení různých fyzikálních výpočtů.

Podle požadovaného rozsahu lze zvolit z následujících konfigurací ANSYS pro strukturální výpočty: Významné rysy programů ANSYS pro strukturální výpočty:
 • Moderní grafické prostředí
 • Snadná ovladatelnost, vysoká produktivita práce
 • Automatická detekce kontaktních rozhraní
 • Rychlé a robustní řešení
 • Sofistikované materiálové modely
 • Otevřený systém umožňující uživatelské přizpůsobení pomocí jazyků Python, XML a APDL
 • Propojení s ostatními fyzikálními typy analýz (CFD, Elmag)
   
Typy analýz, které lze řešit:
 • Lineární a nelineární statická analýza
 • Stabilita
 • Modální analýza (vlastní frekvence)
 • Odezva na buzení harmonickým zatížením
 • Seismicita (spektrum odezvy)
 • Náhodné buzení
 • Buzení s libovolným časovým průběhem (implicitní nebo explicitní dynamika)
 • Stacionární a nestacionární teplotní úlohy
 • Životnost konstrukcí
 • Šíření trhlin
 • Kinematika a dynamika mechanismů
 • Akustika