ANSYS Vista TF

Obrazky/produkty/A01103_vistatf.jpg

ANSYS Vista TF je kvazi-2D proudový řešič určený pro návrhový výpočet lopatkových strojů. Časová a výpočetní náročnost tohoto přístupu je však oproti klasické CFD simulaci mnohem menší. Tento nástroj je schopen dobře zachytit klíčové vlastnosti proudového pole a také správně posoudit vliv geometrických úprav na celkovou účinnost stroje. Pro ověření vlastností finální geometrie je však dobré provést kontrolní CFD simulaci. Vstupní geometrie programu má 3D charakter a je ji možno připravit v nástrojích ANSYS BladeEditor, ANSYS BladeGen nebo skupině produktů Vista 1D. Po uživateli není vyžadováno dodání výpočetní sítě, neboť si ji program generuje sám na základě předem zadaných parametrů. Stejně jako v případě ostatních produktů, tak i Vista TF je plně integrována do prostředí ANSYS Workbench.