ANSYS POLYFLOW

Obrazky/produkty/A0109_polyflow.jpg

Program ANSYS Polyflow je nástroj pro provádění 2D/3D počítačových simulací proudění viskózních a viskoelastických materiálů, neboli materiálů s vysokou rheologickou strukturou.

Program je tedy určen pro aplikace ve sklářském, gumárenském, plastikářském a metalurgickém průmyslu, kde se s materiály s těmito složitými materiálovými vlastnostmi setkáváme.

Simulace nám dává informaci o výrobním procesu a konečných vlastnostech výrobku, jako je rychlost vytékání z formy, doba procesu vyfukování nebo tepelného lisování. Technologové z těchto oblastí využívají výslednou informaci o tloušťkách stěn výrobku i kontaktních tlacích a časech procesu pro optimalizaci vstupních a provozních podmínek, jako je např. tloušťka parizonu pro vyfukování nebo čas pro chlazení formy. Tím je analýza přímo spojena s úsporou nákladů na výrobu výrobků - redukce nákladů na nastavení výrobního procesu, úspora materiálu a tím i snížení hmotnosti, zrychlení času na výrobu a tím i dodání zboží zákazníkovi v kratší lhůtě...
 
Klíčové vlastnosti licence:
Vyfukování - analýza tlouštěk stěn v průběhu vyfukování parizonu, určení procesních časů a kontaktních tlaků mezi výrobkem a formou,
Tepelné lisování - tloušťky stěn, čas lisování,...
Vytlačování šroubovým extrudérem - analýza proudění/míchání při průchodu materiálu šroubovým extrudérem
Vytlačování tryskou - výsledný profil vytlačovaného materiálu danou tryskou nebo inverzní úloha nalezení tvaru trysky pro zajištění požadovaného profilu materiálu,
propojitelné s dalšími produkty značky ANSYS - multifyzikální analýzy (pevnostní analýza výrobku);
 
Licence:
Program ANSYS Polyflow je spustitelný v licenci ANSYS CFD Enterprise; a jejích variantách.
 
Školení:
Základní i specializované:
ANSYS Polyflow,
ANSYS Polyflow workflow;