ANSYS Forte

Obrazky/produkty/A0106_forte.jpg

ANSYS Forte obsahuje léty prověřenou výpočetní technologii ANSYS Chemkin-Pro, která je považována za zlatý standard pro modelování a simulaci plynové a povrchové chemie. Zatímco předchozí simulace proudění při spalování motoru využívají řešení založené na chemických reakcích, které jsou příliš pomalé na to, aby zvládly detailní chemické výpočty potřebné pro přesné předpovědi zapálení a emisí, ANSYS Forte používá vícesložkové modely pohonných hmot kombinované s komplexní dynamikou vstřikování bez nutnosti zdlouhavých výpočetních simulací.

Automatické generování sítě včetně její automatické adaptace a automatické přizpůsobení této sítě aktuálnímu stavu geometrie eliminuje mnohdy nutné týdenní úsilí typicky vynaložené na manuální přípravu sítě.

Vícesložkové modely s vypařováním paliva poskytují reálnou reprezentaci fyzikálního spreje a kinetiky pro přesné předvídání chování paliva.

Pokročilé modely vstřikování výrazně snižují závislost na síti a čase v porovnání s existujícími přístupy. To Vám dává možnost například sledovat nukleaci částic saze, růst, shlukování a oxidaci bez nutnosti spočítat transientní simulace pro předpovědi velikosti a počtu částic.

Program ANSYS Forte je možnés sputis s licencí ANSYS CFD Enterprise.